Stocks-JNJ-Johnson & Johnson

JNJ Johnson & Johnson

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Johnson & Johnson met 10.31% en bedroegen 85.16B. Het netto-inkomen decreased met 25.72% naar 13.33B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 6.73 naar 13.73.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering