Stocks-KMT-Kennametal Inc

KMT Kennametal Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Kennametal Inc met 3.27% en bedroegen 2.08B. Het netto-inkomen decreased met 17.87% naar 123.37M. De totale activa increased met 1.78% naar 1.31B en WPA decreased van 1.72 naar 1.46.
KMTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
30.68%
Nettowinstmarge
5.15%
Winstmarge
9.45%
Rendement op investering
5.79%