Stocks-KMX-CarMax Inc

KMX CarMax Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 28/2/2023: decreased de inkomsten van CarMax Inc met 6.95% en bedroegen 29.68B. Het netto-inkomen decreased met 57.89% naar 484.76M. De totale activa increased met 7.21% naar 5.61B en WPA decreased van 6.97 naar 3.03.
KMXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
9.34%
Nettowinstmarge
3.64%
Winstmarge
-0.42%
Rendement op investering
4.03%