Stocks-KR-Kroger Co

KR Kroger Co

44.99 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Kroger Co met 7.52% en bedroegen 148.26B. Het netto-inkomen increased met 34.99% naar 2.25B. De totale activa increased met 6.20% naar 10.01B en WPA increased van 2.17 naar 3.06.
KRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
19.90%
Nettowinstmarge
1.49%
Winstmarge
3.15%
Rendement op investering
7.12%