Stocks-KRN.DE-Krones AG

KRN.DE Krones AG

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Krones AG met 15.82% en bedroegen 4.21B. Het netto-inkomen increased met 32.32% naar 187.10M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
KRN.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
17.75%
Nettowinstmarge
1.54%
Winstmarge
6.02%
Rendement op investering
3.79%