Stocks-LECO-Lincoln Electric Holdings Inc

LECO Lincoln Electric Holdings Inc

223.77 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Lincoln Electric Holdings Inc met 16.30% en bedroegen 3.76B. Het netto-inkomen increased met 70.74% naar 472.22M. De totale activa increased met 8.75% naar 1.22B en WPA increased van 4.60 naar 8.04.
LECOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
34.71%
Nettowinstmarge
9.66%
Winstmarge
16.72%
Rendement op investering
17.70%