Stocks-LNT-Alliant Energy Corp

LNT Alliant Energy Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Alliant Energy Corp met 14.61% en bedroegen 4.21B. Het netto-inkomen increased met 1.78% naar 686.00M. De totale activa increased met 4.77% naar 6.28B en WPA increased van 2.63 naar 2.73.
LNTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
25.07%
Nettowinstmarge
17.13%
Winstmarge
22.31%
Rendement op investering
5.06%