Stocks-LOOMIS.ST-Loomis AB

LOOMIS.ST Loomis AB

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Loomis AB met 13.40% en bedroegen 28.71B. Het netto-inkomen decreased met 6.68% naar 1.50B. De totale activa increased met 1.72% naar 12.68B en WPA decreased van 21.92 naar 20.96.
LOOMIS.STInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
24.70%
Nettowinstmarge
5.75%
Winstmarge
10.19%
Rendement op investering
6.84%