Stocks-LOW-Lowe's Companies Inc

LOW Lowe's Companies Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Lowe's Companies Inc met 0.84% en bedroegen 97.06B. Het netto-inkomen decreased met 23.70% naar 6.42B. De totale activa decreased met 195.97% naar -14.25B en WPA decreased van 12.03 naar 10.17.
LOWInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
31.45%
Nettowinstmarge
6.94%
Winstmarge
15.49%
Rendement op investering
26.65%