Stocks-LUMN-Lumen Technologies Inc

LUMN Lumen Technologies Inc

1.35 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Lumen Technologies Inc met 11.22% en bedroegen 17.48B. Het netto-inkomen decreased met 176.14% naar -1.55B. De totale activa decreased met 11.85% naar 10.44B en WPA decreased van 1.91 naar -1.54.
LUMNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
30.12%
Nettowinstmarge
-7.26%
Winstmarge
10.81%
Rendement op investering
-3.48%