Stocks-MKL-Markel Corp

MKL Markel Corp

1519.65 14.58 (0.97%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Markel Corp met 9.12% en bedroegen 11.68B. Het netto-inkomen decreased met 106.86% naar -171.10M. De totale activa increased met 2.77% naar 49.79B en WPA decreased van 176.51 naar -23.57.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering