Stocks-MOS-Mosaic Co

MOS Mosaic Co

30.35 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Mosaic Co met 54.77% en bedroegen 19.13B. Het netto-inkomen increased met 121.07% naar 3.61B. De totale activa increased met 13.45% naar 12.19B en WPA increased van 4.27 naar 10.06.
MOSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
17.34%
Nettowinstmarge
6.90%
Winstmarge
13.94%
Rendement op investering
8.32%