Stocks-MU-Micron Technology, Inc.

MU Micron Technology, Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/8/2023: decreased de inkomsten van Micron Technology, Inc. met 49.48% en bedroegen 15.54B. Het netto-inkomen decreased met 167.10% naar -5.83B. De totale activa decreased met 11.60% naar 44.12B en WPA decreased van 7.75 naar -5.34.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering