Stocks-MUSA-Murphy USA Inc

MUSA Murphy USA Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Murphy USA Inc met 35.05% en bedroegen 23.45B. Het netto-inkomen increased met 69.54% naar 672.90M. De totale activa decreased met 20.63% naar 640.70M en WPA increased van 14.92 naar 28.10.
MUSAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
4.78%
Nettowinstmarge
2.42%
Winstmarge
3.59%
Rendement op investering
16.29%