Stocks-NESTE.HE-Neste Oyj

NESTE.HE Neste Oyj

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Neste Oyj met 69.71% en bedroegen 25.71B. Het netto-inkomen increased met 6.60% naar 1.89B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 2.30 naar N/A.
NESTE.HEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
10.64%
Nettowinstmarge
9.07%
Winstmarge
7.96%
Rendement op investering
18.82%