Stocks-PEB-Pebblebrook Hotel Trust

PEB Pebblebrook Hotel Trust

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Pebblebrook Hotel Trust met 89.88% en bedroegen 1.39B. Het netto-inkomen increased met 54.39% naar -85.03M. De totale activa decreased met 2.51% naar 3.08B en WPA increased van -1.80 naar -0.95.
PEBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
7.64%
Nettowinstmarge
-28.20%
Winstmarge
4.46%
Rendement op investering
-2.41%