Stocks-PEGA-Pegasystems Inc

PEGA Pegasystems Inc

44.44 0.13 (0.29%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Pegasystems Inc met 8.76% en bedroegen 1.32B. Het netto-inkomen decreased met 448.19% naar -345.58M. De totale activa decreased met 68.55% naar 130.84M en WPA decreased van -0.77 naar -4.22.
PEGAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
70.50%
Nettowinstmarge
-9.24%
Winstmarge
-6.28%
Rendement op investering
-13.56%