Stocks-PH-Parker-Hannifin Corp

PH Parker-Hannifin Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Parker-Hannifin Corp met 20.20% en bedroegen 19.07B. Het netto-inkomen increased met 58.30% naar 2.08B. De totale activa increased met 16.69% naar 10.34B en WPA increased van 10.09 naar 16.04.
PHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
39.64%
Nettowinstmarge
10.15%
Winstmarge
18.67%
Rendement op investering
10.04%