Stocks-RHIM.L-RHI Magnesita

RHIM.L RHI Magnesita

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van RHI Magnesita met 29.07% en bedroegen 2.83B. Het netto-inkomen decreased met 33.68% naar 142.32M. De totale activa increased met 34.77% naar 930.35M en WPA decreased van 4.34 naar 2.78.
RHIM.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
23.27%
Nettowinstmarge
5.02%
Winstmarge
10.38%
Rendement op investering
6.73%