Stocks-SCMN.ZU-Swisscom AG

SCMN.ZU Swisscom AG

506.44 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Swisscom AG met 0.63% en bedroegen 11.11B. Het netto-inkomen decreased met 12.55% naar 1.60B. De totale activa increased met 3.31% naar 11.17B en WPA decreased van 35.37 naar 30.93.
SCMN.ZUInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
35.49%
Nettowinstmarge
14.80%
Winstmarge
24.65%
Rendement op investering
9.35%