Stocks-SDR.L-Schroders

SDR.L Schroders

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Schroders met 3.22% en bedroegen 2.93B. Het netto-inkomen decreased met 22.06% naar 486.20M. De totale activa decreased met NaN naar 4.45B en WPA decreased van N/A naar 0.30.
SDR.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
73.53%
Nettowinstmarge
18.58%
Winstmarge
21.09%
Rendement op investering
11.53%