Stocks-SGO.PA-Compagnie de Saint-Gobain S.A.

SGO.PA Compagnie de Saint-Gobain S.A.

66.100 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Compagnie de Saint-Gobain S.A. met 15.94% en bedroegen 51.20B. Het netto-inkomen increased met 18.63% naar 3.10B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
SGO.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
25.80%
Nettowinstmarge
4.02%
Winstmarge
10.11%
Rendement op investering
5.62%