Stocks-SKF-A.ST-SKF, AB ser. A

SKF-A.ST SKF, AB ser. A

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van SKF, AB ser. A met 7.17% en bedroegen 103.88B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 9.81 naar N/A.
SKF-A.STInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
25.36%
Nettowinstmarge
6.39%
Winstmarge
11.43%
Rendement op investering
9.46%