Stocks-TEG.DE-TAG Immobilien

TEG.DE TAG Immobilien

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van TAG Immobilien met 2.04% en bedroegen 339.90M. Het netto-inkomen decreased met 79.97% naar 117.30M. De totale activa decreased met NaN naar 8.21B en WPA decreased van N/A naar N/A.
TEG.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
33.08%
Nettowinstmarge
62.93%
Winstmarge
22.89%
Rendement op investering
6.97%