Stocks-THO-Thor Industries Inc

THO Thor Industries Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/7/2023: decreased de inkomsten van Thor Industries Inc met 31.82% en bedroegen 11.12B. Het netto-inkomen decreased met 67.12% naar 374.24M. De totale activa increased met 10.63% naar 3.98B en WPA decreased van 20.59 naar 6.95.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering