Stocks-TREE-LendingTree Inc

TREE LendingTree Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van LendingTree Inc met 10.33% en bedroegen 985.04M. Het netto-inkomen decreased met 356.97% naar -187.94M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 5.05 naar -14.69.
TREEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
90.11%
Nettowinstmarge
-2.83%
Winstmarge
0.25%
Rendement op investering
-1.54%