Stocks-TT-Trane Technologies

TT Trane Technologies

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Trane Technologies met 10.54% en bedroegen 17.68B. Het netto-inkomen increased met 16.04% naar 2.07B. De totale activa increased met 14.93% naar 7.02B en WPA increased van 7.48 naar 8.77.
TTInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
33.11%
Nettowinstmarge
9.91%
Winstmarge
16.43%
Rendement op investering
13.41%