Stocks-UBXN.ZU-u-blox Holding AG

UBXN.ZU u-blox Holding AG

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van u-blox Holding AG met 50.67% en bedroegen 623.85M. Het netto-inkomen increased met 563.01% naar 101.77M. De totale activa increased met 36.42% naar 412.00M en WPA increased van 2.21 naar 14.34.
UBXN.ZUInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
48.13%
Nettowinstmarge
1.01%
Winstmarge
18.76%
Rendement op investering
3.07%