Stocks-UHS-Universal Health Services Inc

UHS Universal Health Services Inc

162.15 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Universal Health Services Inc met 5.99% en bedroegen 13.40B. Het netto-inkomen decreased met 33.42% naar 656.23M. De totale activa decreased met 3.68% naar 5.97B en WPA decreased van 11.82 naar 9.14.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering