Stocks-VTEX-VTEX

VTEX VTEX

4.27 -0.12 (-2.65%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/3/2023 decreased de inkomsten van VTEX met 7.04% en bedroegen 42.28M. Het netto-inkomen decreased met 2,362.11% naar -7.93M. De totale activa decreased met 2.60% naar 267.53M en WPA decreased van 0.00 naar 0.00.
VTEXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
65.35%
Nettowinstmarge
-22.45%
Winstmarge
-24.71%
Rendement op investering
-11.39%