Stocks-WPP.L-WPP

WPP.L WPP

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van WPP met 12.71% en bedroegen 14.43B. Het netto-inkomen increased met 7.59% naar 775.40M. De totale activa increased met 2.25% naar 4.16B en WPA increased van 0.52 naar 0.61.
WPP.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
17.16%
Nettowinstmarge
-2.14%
Winstmarge
9.91%
Rendement op investering
-1.43%