Stocks-ZEPP-ZEPP Health Corp.-ADR

ZEPP ZEPP Health Corp.-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van ZEPP Health Corp.-ADR met 36.51% en bedroegen 615.24M. Het netto-inkomen decreased met 302.11% naar -42.92M. De totale activa decreased met 16.09% naar 386.23M en WPA decreased van 0.32 naar -0.70.
ZEPPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.52%
Nettowinstmarge
2.17%
Winstmarge
-9.72%
Rendement op investering
6.21%