Cloud computing wordt verwacht $ 700 miljard te bereiken tegen 2025: zo kunt u erin beleggen

Van een eerder obscuur modewoord in de vroege jaren 2000 tot een van de meest gewone woorden in de technologiewereld: cloud computing heeft zonder twijfel ettelijke aspecten van ons dagelijkse leven veranderd. Onafgezien van hoe wijdverbreid het vandaag al is, is de verwachting dat cloud computing nog meer zal groeien en de technologische gebieden die het omvat zal uitbreiden. 

Wat is cloud computing nu juist? Cloud computing is een zeer brede term die in feite elk proces betekent dat niet lokaal op een enkele computer plaatsvindt. Cloud computing kan een uitgebreid netwerk van computers en servers gebruiken om complexe processen met grote hoeveelheden gegevens uit te voeren en dan het eindresultaat aan een gebruiker te leveren, waardoor de werklast van de eindgebruiker enorm verminderd wordt. 

Met talloze applicaties die vandaag de dag in de cloud actief zijn, zoals e-mail, streaming van video en audio, en sociale media, voelt de aanwezigheid ervan bijna net zo natuurlijk aan als zijn donzige naamgenoot. Eigenlijk gebruikt 90% van alle bedrijven vandaag al een of andere vorm van cloud computing³. 

De cloudmarkt zal naar verwachting $ 700 miljard bereiken tegen 2025¹ en 20% per jaar groeien in de komende vijf jaar². Een dergelijke groei gaat hand in hand met beleggingsmogelijkheden.

Om beleggers blootstelling te bieden aan deze bijzonder aanwezige en steeds maar groeiende sector, heeft eToro de CloudComputing CopyPortfolio gecreëerd, die een gebalanceerde blootstelling aan een breed bereik van cloudaandelen biedt.

De impact van het coronavirus

Een belangrijk voordeel van cloud computing is dat het zowat overal toegankelijk is. Het enige wat u nodig hebt om toegang te krijgen tot een cloudservice is een computer of een smart-apparaat en een internetverbinding. Het is dus vrij duidelijk dat cloud computing op grote schaal wordt gebruikt tijdens de coronaviruspandemie van 2020.

Toen talrijke landen over de hele wereld verschillende lockdown-maatregelen afkondigden, werden vele organisaties gedwongen om over te stappen op thuiswerkpraktijken. Deze activiteiten leunen van nature sterk op de cloud, en bedrijven werkzaam in cloud computing werden tot hun limiet gedwongen. De nieuwe werklast kwam boven op het bestaande gebruik dat al hoog was, aangezien de gemiddelde werknemer elke dag 36 (!) cloudservices gebruikt. 

Op afstand werken betekent het onderhouden van een gepaste virtuele kantooromgeving en dat vereist constante communicatie, met inbegrip van tekst, video en telefoonoproepen. Ondanks enige vrees dat dit de productiviteit zou kunnen verminderen, hebben veel bedrijven de verandering zelfs omarmd en ongeveer 74% van de bedrijven zegt dat ze sommige werknemers naar vaste thuiswerkposities zullen verplaatsen⁵ – en het hebben van een robuuste cloudinfrastructuur is een van de belangrijkste redenen.

De cloud is een realiteit

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom de cloud zal blijven, tenminste voor de nabije toekomst. Cloud computing ondersteunt zoveel van het dagelijkse leven van ons allemaal dat het voor de hedendaagse samenleving onmogelijk zal zijn om zonder te functioneren. Bovendien, aangezien een cloudinfrastructuur nu de norm wordt, zullen vele toekomstige technologieën er ook van afhangen.

Een goed voorbeeld zijn zelfrijdende auto’s. Een belangrijk aspect van het ondersteunen van een autonoom verkeerssysteem is communicatie tussen auto’s onderling en tussen de infrastructuur en auto. Met andere woorden, het grootste deel van de rekenkracht die de op handen zijnde zelfrijdende revolutie zal ondersteunen en mogelijk maken, zal in de cloud gebeuren. 

Een ander voorbeeld dat de impact van cloud computing zal helpen versterken is de 5G-revolutie. Het netwerk van de volgende generatie wordt overal ter wereld geïnstalleerd en zal dienen als aanvullende infrastructuur voor de cloud. De verhoogde bandbreedte zal toelaten dat meer apparaten worden verbonden aan cloudservices en zal ook aanvullende rekenkracht voor bestaande diensten betekenen. 

Beleggen in cloudaandelen

Naarmate de wereld meer verbonden raakt en een groeiend aantal apparaten aan het wereldwijde netwerk wordt gekoppeld, zal de cloud alleen maar krachtiger en alomtegenwoordig worden. Bovendien zullen, naarmate er nieuwe cloudgerelateerde technologieën opduiken, de wortels van de cloud alleen maar dieper doordringen in ons dagelijks leven en een nog groter deel gaan uitmaken van de hedendaagse samenleving. 

Om beleggers de kans te bieden te beleggen in cloud computing, heeft eToro de CloudComputing CopyPortfolio gecreëerd – een gediversifieerde portefeuille die samen met techreuzen uit deze sector pure cloudspelers bevat. De portefeuille biedt zowel een beleggingsmogelijkheid als een manier om de groei van deze industrie af te wegen en te meten, net als de bedrijven die er actief in zijn. Voeg om de prestaties ervan op te volgen CloudComputing vandaag nog toe aan uw volglijst.

Bronnen:

  1. https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/30/1859268/0/en/Cloud-Computing-Market-will-grow-at-CAGR-of-10-2-to-hit-696-25-billion-by-2025-Global-Analysis-by-Trends-Size-Share-Deployment-Product-Organization-size-Application-and-Regions-Adr.html
  2. https://www.fool.com/investing/2019/08/06/why-cloud-computing-could-be-a-major-investing-the.aspx
  3. https://leftronic.com/cloud-computing-statistics/
  4. https://www.mcafee.com/blogs/enterprise/cloud-security/12-must-know-statistics-on-cloud-usage-in-the-enterprise/
  5. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-03-gartner-cfo-surey-reveals-74-percent-of-organizations-to-shift-some-employees-to-remote-work-permanently2

Deze publicatie is afkomstig van eToro (EU) Ltd. (gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission) en is niet opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoeken op het gebied van beleggen, is niet onderhevig aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen en wordt beschouwd als marketingcommunicatie. eToro (EU) Ltd., zijn eigenaren, dochterondernemingen, groepsentiteiten of werknemers van de voorgaande (samen ‘eToro Group’) mogen diensten uitvoeren voor, om activiteiten vragen van, koop- of verkoopposities aanhouden in of op een andere manier geïnteresseerd zijn in beleggingen (waaronder derivaten) van de hierin genoemde uitgevende instanties. In het verleden behaalde rendementen bieden geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. Deze publicatie bevat mogelijk ‘toekomstgerichte verklaringen’. Werkelijke gebeurtenissen of prestaties kunnen aanzienlijk verschillen van de gebeurtenissen en prestaties die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn weergegeven of beschreven. Geen enkele mening die uit de inhoud van deze website afgeleid kan worden is bedoeld als advies over of aanbeveling voor activiteiten. Alle beleggingen brengen risico met zich mee en kunnen leiden tot zowel winsten als verliezen.

Ondanks de stappen die ondernomen worden om conflicten te voorkomen, kan het zijn dat eToro (EU) Ltd. en gelieerde partijen belangen hebben die strijdig zijn met uw belangen en andere klanten verplichtingen verschuldigd zijn die anderszins strijdig zouden zijn met de verplichtingen die eToro (EU) Ltd. tegenover u heeft. eToro (EU) Ltd. kan u als klant handelsideeën, financiële instrumenten of diensten aanbevelen, waarbij eToro, een gelieerde partij of een persoon waarmee het een associatie heeft, of een van z’n andere klanten, mogelijk een belang, relatie of regeling heeft die materieel is met betrekking tot de betreffende transactie. eToro (EU) Ltd. of een van z’n gelieerde partijen, of een persoon waarmee een van hen een associatie heeft, kan handelen als opdrachtgever voor eToro (EU) Ltd., een gelieerde partij of voor zichzelf.

436 Weergaven