Waarom aandelen in duurzame energie het nu zo goed doen

Aandelen in duurzame energie zijn dit jaar sterk gestegen. Kijk maar naar de prestaties van aandelen van Sunrun Inc. en SolarEdge Technologies Inc. Deze aandelen zijn dit jaar tot nu toe met respectievelijk 300% en 200% gestegen. Ze hebben niet alleen de markt verpletterd, maar ook met gemak beter gepresteerd dan techgiganten als Amazon, Apple en Facebook.

Wat zit er achter de opmerkelijke stijging van aandelen in duurzame energie? En wat is de beste manier voor beleggers om te profiteren van deze groei?

Sterke groei van de sector

Een van de redenen waarom aandelen in duurzame energie het op dit moment zo goed doen, is dat de duurzame energie-sector momenteel in rap tempo groeit. Dankzij de toenemende aandacht voor klimaatverandering en duurzaamheid is de vraag naar duurzame oplossingen torenhoog.

Vandaag de dag zijn duurzame energiebronnen goed voor ongeveer 25% van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) voorziet echter in zijn basisscenario dat de opwekkingscapaciteit van duurzame energie in 2024 gestegen is tot ongeveer 30%. Deze stijging wordt gestimuleerd door kostenbesparingen en verdere ontwikkeling van digitale technologieën. Een snellere groei is mogelijk, indien de overheid zorgt voor het juiste beleid en de juiste financiële prikkels. Het IEA heeft het meeste vertrouwen in zonne-energie en denkt dat deze technologie voor het grootste deel van deze groei zal zorgen.

Dit is een cruciale periode voor duurzame energie,” zei de Executive Director van het IEA, Fatih Birol, vorig jaar. “Technologieën zoals zonne- en windenergie staan centraal bij de veranderingen die plaatsvinden in het wereldwijde energiesysteem. Het toenemende gebruik ervan is cruciaal om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken, luchtvervuiling te verminderen en de toegang tot energie te vergroten.”

https://www.iea.org/reports/renewables-2019

Interesse in duurzaam beleggen

Een andere reden voor de sterke stijging van aandelen in duurzame energie is dat de interesse in duurzaam beleggen, ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen genoemd, op dit moment exponentieel stijgt.

Volgens Morningstar werd er in de VS in de eerste helft van 2020 voor $ 20,9 miljard belegd in duurzame fondsen. Dit kwam nog net niet overeen met de duurzame beleggingen van $ 21,4 miljard over heel 2019.

https://www.morningstar.com/articles/994219/sustainable-funds-continue-to-rake-in-assets-during-the-second-quarter

Hetzelfde verhaal geldt voor Europa met recordbeleggingen van € 54,6 miljard in Europese duurzame fondsen in de tweede helft van 2020. Dat is twee keer zoveel als de geregistreerde beleggingen in de eerste helft van dat jaar.

Duurzaam beleggen, voorheen een financiële nichemarkt, is nu uitgegroeid tot een reguliere beleggingsstrategie. Aandelen in duurzame energie profiteren.

Bidens groene energieplan

Een derde reden waarom aandelen in duurzame energie het in 2020 zo goed doen, is dat als Biden de Amerikaanse verkiezingen wint de sector mogelijk in een stroomversnelling komt.

Een van de pijlers van Biden is het klimaatbeleid. Biden begrijpt dat klimaatverandering een cruciaal probleem is voor de wereld en om die reden heeft hij een klimaatbeleid opgesteld, genaamd Clean Energy Revolution. Dit brengt een investering van bijna $ 2 biljoen in duurzame energie voor de komende 10 jaar met zich mee. Bovenop de toezeggingen van lokale staten en het bedrijfsleven. Het doel is ervoor te zorgen dat de Amerikaanse economie op 100% schone energie draait en tegen 2050 CO2-neutraal is.

Als Biden de verkiezingen wint, profiteren bedrijven die oplossingen bieden om de VS te helpen naar een economie op 100% schone energie. Dit zou een boost betekenen voor bedrijven op het gebied van zonne- en windenergie, afvalbeheer en recycling, en efficiënt waterverbruik.

CO2-neutrale steden

Tot slot kijken beleggers ook naar veel grote steden wereldwijd die plannen ontwikkelen om op niet al te lange termijn een CO2-neutrale stad te worden. Hierdoor neemt de vraag naar technologieën voor groene energie toe.

Al meer dan 100 steden wereldwijd hebben toegezegd om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn, waaronder Kopenhagen, Londen, Melbourne, Oslo en Vancouver. Elke stad probeert het doel op een andere manier te bereiken. Zo probeert Londen bijvoorbeeld om het aantal autoritten per dag te verminderen. Zelfrijdende auto’s en gedeeld eigenaarschap zouden hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Vancouver richt zich daarentegen op de bouw van emissievrije gebouwen.

Tegen 2050 woont ongeveer driekwart van de wereldbevolking in steden, die goed zijn voor ongeveer 80% van de totale vraag aan energie en 70% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dus de noodzaak voor steden om af te stappen van fossiele brandstoffen is hoog.

Beleggen in duurzame aandelen

De duurzame energie-sector vormt voor beleggers een aantrekkelijke investering op de lange termijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal de overgang naar duurzame energie de komende decennia een belangrijke focus worden voor overheden. Volgens BloombergNEF zal er tussen 2019 en 2050 mogelijk meer dan $ 13 biljoen worden geïnvesteerd in de duurzame energie-sector. Bovendien zal de wereldwijde markt voor duurzame energieopwekking naar verwachting tussen nu en 2027 groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van ongeveer 8%.

https://www.statista.com/statistics/639788/renewable-energy-market-size-worldwide-projection/

Wat betreft aandelen in duurzame energie is er voor beleggers heel wat te kiezen. Of u nu wilt investeren in zonne-, wind- of waterstofenergie, er zijn tal van beursgenoteerde bedrijven actief op dit gebied.

Het is echter wel belangrijk om te weten dat niet alle bedrijven het potentieel volop zullen benutten. Zoals geldt voor alle opkomende sectoren zullen een aantal bedrijven volop profiteren, terwijl andere achterblijven. Een aantal technologieën zullen simpelweg niet commercieel levensvatbaar blijken te zijn. Kleine nichebedrijven kunnen tegen allerlei problemen aanlopen, met name als ze van derden afhankelijk zijn voor de financiering.

Het is ook belangrijk erop te wijzen dat aandelen in duurzame energie enorm kunnen fluctueren, met grote prijsverschillen als gevolg in een kort tijdsbestek. Als kleinere bedrijven problemen ondervinden, kan hun waarde aanzienlijk afnemen.

De beste manier om te investeren in duurzame energie is dus te beleggen in een gediversifieerde aandelenportefeuille om zo uw risico te spreiden. Door te investeren in een aandelenkorf in duurzame energie kunt u profiteren van het voordeel dat de sector biedt, terwijl u zo min mogelijk nadeel ondervindt van de risico’s.

eToro heeft een Smart Portfolio ontwikkeld dat specifiek gericht is op aandelen in duurzame energie om zo beleggers toegang te geven tot de duurzame energiemarkt. Deze portefeuille biedt beleggers toegang tot een brede waaier aan beursgenoteerde bedrijven die zich richten op zonne- en windenergie, afvalbeheer, recycling, houtvezel, elektrische infrastructuur, opladen van accu’s en schoon transport. Meer informatie over eToro’s RenewableEnergy Smart Portfolio vindt u hier.

Dit is marketingcommunicatie en mag niet beschouwd worden als beleggings- of persoonlijk advies of als een aanbod of verzoek om financiële instrumenten te kopen of verkopen. Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelen of financiële situatie van een bepaalde ontvanger, en is niet opgesteld conform de juridische en reglementaire vereisten voor het promoten van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar eerdere of toekomstige prestaties van een financieel instrument, index of beleggingsproduct vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. eToro doet geen toezeggingen en aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie, die is opgesteld met behulp van openbare informatie.