Beleggers zetten zich schrap voor renteverhoging

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en er hebben al verschillende gebeurtenissen plaatsgevonden waarvan de gevolgen uw beleggingen kunnen beïnvloeden. Hier is er nog een: het Federal Open Market Committee (FOMC) vergadert op 2526 januari om te beslissen over het monetaire beleid. Hoe gaat dit u beïnvloeden?

Er komen belangrijke beslissingen aan

Dit wordt de eerste vergadering van het FOMC in 2022. Wanneer het deze beslissing neemt, zal de FED rekening houden met verschillende belangrijke doelstellingen voor de Amerikaanse economie. Hiertoe behoren het maximaliseren van de werkgelegenheidscijfers, het stabiliseren van de prijzen van goederen en het vaststellen van rentetarieven die op de lange termijn houdbaar zijn. 

 

De FED bereikt deze doelen primair door het laten stijgen of dalen van de rentetarieven, een beslissing die een domino-effect heeft in de hele economie.

De invloed van het rentetarief op werkgelegenheid en inflatie 

Wanneer het economisch niet goed gaat, zal de FED over het algemeen overwegen de rentetarieven te verlagen zoals ze deden tijdens de pandemie. Dit vertaalt zich in meer makkelijk beschikbaar geld voor mensen die willen lenen omdat de rente op leningen lager zal zijn. Bedrijven hebben meer geld om uit te breiden en om meer werknemers aan te nemen. Van een laag rentetarief wordt dus gedacht dat het de economie stimuleert maar slechts tot op bepaalde hoogte.

 

Wanneer de FED de rentetarieven verlaagt, betekent dit niet alleen dat lenen minder duur wordt, maar ook dat mensen minder gestimuleerd worden geld te sparen. We sparen graag geld wanneer we een hoge rente ontvangen. Zonder die stimulans is het waarschijnlijk dat we het uitgeven. Wanneer er meer geld in de handel omgaat betekent dat dat er een grotere vraag is naar een beperkt aantal producten, wat er uiteindelijk toe zal leiden dat de prijzen stijgen en het gevreesde inflatiepercentage.

Het vinden van het optimale rentetarief

Er moet een delicaat evenwicht worden gehandhaafd tussen het stimuleren van de economie wanneer dit nodig is, en het afstand nemen wanneer het problemen veroorzaakt. Dit is de reden dat wordt verwacht dat de FED vrijwel zeker spoedig het rentetarief zal verhogen de enige vraag is hoe spoedig en hoe vaak. 

 

De inflatie was in het afgelopen jaar een stuk hoger dan verwacht en zeker hoger dan de doelinflatie van 2% die de FED hanteerde. Om dus de inflatie in de hand te houden, wat een belangrijk onderdeel van de taak van de FED is, moet ze de rentetarieven verhogen. En inderdaad, we weten van de samenvatting van hun laatste vergadering (de ‘minutes’ (notulen) genoemd), dat er brede overeenstemming was over het feit dat de rentetarieven moesten worden verhoogd.  

 

Recente opmerkingen van leden van de FOMC suggereren dat de tarieven in maart zullen stijgen en dat de tarieven drie keer zullen stijgen, elk kwartaal een procent. Het te veel of te snel verhogen van het rentetarief kan leiden tot instabiliteit voor de economie en volatiliteit op de markten, wat uiteraard moet worden voorkomen. Een incrementele aanpak, waarbij de FED nauwlettend kan volgen hoe de economische omstandigheden worden beïnvloed, kan de overgang voor de markten helpen versoepelen.

Langzaam aan met ‘tapering’

De FED zal de hoeveelheid aandelen dat ze maandelijks aankoopt blijven verminderen totdat het op nul uitkomt. Dit wordt het ‘taperen’ van aandelen genoemd. Het is een proces dat de FED in november is begonnen met 15 miljard dollar per maand. Nu is dat bedrag verdubbeld en heeft ze haar aankopen met 30 miljard dollar per maand verminderd. Naar verwachting bereikt het aankopen van aandelen het nulpunt in maart. Dan wordt verwacht dat de rentetarieven beginnen te stijgen. 

 

De reden voor deze vertraging is dat zolang de FED aandelen aankoopt, ze de hoeveelheid geld dat in circulatie is vergroot. Wanneer er meer geld circuleert, stijgt de inflatie. Het zou dus contraproductief zijn als de FED een beleid voortzet dat de inflatie doet toenemen en tegelijkertijd een beleid voert dat de inflatie doet afnemen. 

Hoe zit het met mijn aandelen?

Wat beleggers willen weten is hoe een stijging van de rentetarieven van invloed is op hun portfolio’s. Het lijkt erop dat 2022 volatiel zal zijn. Dit komt door een aantal factoren, waarvan er een de onvermijdelijkheid van een stijging van de rentetarieven is. Hoe veel, hoe vaak en wanneer precies blijft onduidelijk.

 

Een blik op de geschiedenis doet echter vermoeden dat een tariefstijging de eerste maanden een negatief effect heeft op aandelen maar dat ze zich vervolgens binnen zes maanden tot een jaar herstellen. Wanneer ze voldoende tijd krijgen, wordt het evenwicht op de markten onvermijdelijk hersteld.

 

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling of aanbod of verzoek om financiële instrumenten te kopen of verkopen. Deze informatie is opgesteld zonder rekening te houden met uw doelen, financiële situatie of behoeften. Verwijzingen naar prestaties in het verleden en indicaties voor de toekomst zijn geen, en mogen niet worden opgevat als een, betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. eToro doet geen toezeggingen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.

150 Weergaven