Na pierwszy rzut oka coattail i copy trading wyglądają bardzo podobnie. Ten przewodnik pomoże Ci zrozumieć czym jest coattail investing i copy trading, jakie są między nimi różnice i dlaczego copy trading może być lepszą alternatywą dla coattail investing.

Chciałbyś zainwestować, lecz nie wiesz, jak się do tego zabrać? Główkujesz nad najlepszymi rozwiązaniami, rozważasz różne scenariusze, bijesz się z myślami, pogrążając w odmętach potencjalnego ryzyka i straty?

Nie musisz bić głową w mur, wróżyć z fusów ani wyważać otwartych drzwi. Przeczytaj ten artykuł, a być może zapoznając się z informacjami na temat strategii kopiowania stosowanymi w inwestycjach społecznościowych znajdziesz inspirację dla swoich handlowych poczynań.

Inwestycje społecznościowe (social trading) polegają na możliwości sprawdzania i podglądania transakcji innych inwestorów. To właśnie na podstawie ich posunięć można wypracować swoją własną strategię inwestycyjną, a także znaleźć skutecznego inwestora i rozpocząć automatyczne kopiowanie jego transakcji.

Inwestor COPYCAT jest więc naśladowcą handlowego stylu swojego „mistrza”. Nawet jeśli bacznie śledzisz najnowsze doniesienia na temat rynku inwestycyjnego, warto czasem skorzystać z wiedzy i doświadczenia najlepszych traderów.

Inwestycje społecznościowe stają się coraz popularniejsze dzięki specjalistycznym platformom, takim jak CopyTrader™.  Ta innowacyjna technologia opracowana przez eToro pozwala na podgląd działań prawdziwych inwestorów w czasie rzeczywistym i automatyczne kopiowanie ich transakcji.

Na inwestycyjnym rynku wyjątkową popularnością cieszy się strategia kopiowania w modelu COATTAIL i COPY TRADING. Czym się różnią? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w niniejszym artykule. Poznasz również narzędzia, które umożliwiają efektywne inwestowanie nie tylko doświadczonym traderom.

Na czym polega inwestowanie w modelu COPYCAT?

Na początek przyjrzyjmy się strategii inwestowania w modelu COPYCAT. Dla lepszego zrozumienia wyjaśnijmy, co ang. „COPYCAT” oznacza w naszym języku. ”COPYCAT” po polsku to „naśladowca”, „papuga”, co poniekąd definiuje inwestycyjne podejście w tej metodzie, polegającej na powielaniu handlowych pomysłów popularnych inwestorów.

W kręgach traderów metoda znana jest także jako inwestowanie w modelu COATTAIL. Tu znów odnieśmy się do polskiego znaczenia tego słowa. Dosłownie oznacza „kawałek płaszcza” i dobrze obrazuje mechanizm działania tej strategii.

Coattail vs copy trading Body Image-What is copy trading_

Wystarczy chwycić połę płaszcza inwestora-supermana i korzystać z jego wysokich lotów poczynań. W wolniejszym tłumaczeniu „coattails” to także „plecy”, a – jak wiadomo – na czyichś plecach można się czasem wywindować.

Inwestor COPYCAT jest więc naśladowcą handlowego stylu swojego „mistrza”. Nawet jeśli bacznie śledzisz najnowsze doniesienia na temat rynku inwestycyjnego, warto czasem skorzystać z wiedzy i doświadczenia najlepszych traderów.

Wskazówka: Korzystanie z CopyTrader nie wiąże się z żadnymi opłatami za zarządzanie ani ukrytymi kosztami i może być używane przez miliony ludzi na platformie eToro.

Nie sposób nie odnieść się tu do Warrena Buffeta, bodaj najsłynniejszego inwestora wszech czasów, a także holdingu Berkshire Hathaway zarządzanego przez Buffeta. Poczynania tego legendarnego tradera przez lata przyciągały tłumy naśladowców, którzy dzięki zastosowaniu podobnych pomysłów zarabiali spore pieniądze.

Nie można także odmówić wiarygodności holdingowi Berkshire Hathaway. Jego imponujące zwroty z inwestycji od ponad dwudziestu lat odnotowywane są na S&P 500, indeksie największych amerykańskich firm notowanych na giełdach NYSE i NASDAQ.

Najwięksi światowi inwestorzy mają obowiązek co trzy miesiące przedstawiać organom regulacyjnym informacje dotyczące swojej działalności. Z uwagi na publiczną dostępność ich raportów, traderzy wiedzą, w co inwestują. Bazowanie na tych danych w inwestycjach jest właśnie inwestowaniem w modelu COATTAIL.

Przykładowo, fundusz wspólnego inwestowania XYZ, który regularnie osiąga dobre wyniki, lokuje kapitał w fotowoltaikę albo energię odnawialną. W tym przypadku warto rozważyć powielenie jego posunięć.

Możliwość replikowania strategii takich milionerów jak Buffet jest więc kuszącą perspektywą dla przeciętnego inwestora. Dostęp do informacji na temat poczynań skutecznych traderów umożliwiają specjalistyczne serwisy. Przykładem może być eToro, światowa platforma inwestycji społecznościowych, zrzeszająca miliony użytkowników i oferująca bogatą gamę innowacyjnych narzędzi inwestycyjnych.

COPY TRADING, jedną z najprostszych metod inwestowania online, zaproponowało eToro, rewolucjonizując koncepcję MIRROR TRADINGU. W ramach tej metody użytkownicy mogą automatycznie kopiować wybranych inwestorów poprzez replikowanie podejmowanych przez nich działań inwestycyjnych.

Na czym polega MIRROR / COPY TRADING?

Jak działa MIRROR TRADING? Polega on na kopiowaniu transakcji sugerowanych przez programy generujące zaprogramowane strategie inwestycyjne [GLOSSARY TERM: Zbiór zasad, którymi kieruje się inwestor]. W tym przypadku rachunki traderów kopiowane są przez platformy bazujące na różnych algorytmach. Platformy takie całkowicie automatyzują proces inwestycyjny, przez co inwestowanie staje się o wiele prostsze.

Coattail vs copy trading Body Image_ What is coattail investing_

Niektóre platformy oferujące MIRROR TRADING otrzymują bezpłatne rachunki inwestycyjne, gromadząc doświadczonych inwestorów z całego świata. Dzięki temu mogą pochwalić się spektakularnymi historiami inwestycyjnymi.

Aplikacje proponowane przez te instytucje bazują także na umowach z kilkoma domami maklerskimi, pozwalających na konsolidację rachunków maklerskich. Skonsolidowany rachunek przydzielany jest topowym inwestorom, których można kopiować w ramach oferowanego MIRROR TRADINGU.

MIRROR TRADINGU, stosowanego na rynku [GLOSSARY TERM: Porozumienie między nabywcami i sprzedawcami w celu wymiany towarów lub usług za pieniądze]. walutowym od początków XXI weku, wywodzą się COPY TRADING i INWESTYCJE SPOŁECZNOŚCIOWE.

COPY TRADING, jedną z najprostszych metod inwestowania online, zaproponowało eToro, rewolucjonizując koncepcję MIRROR TRADINGU. W ramach tej metody użytkownicy mogą automatycznie kopiować wybranych inwestorów poprzez replikowanie podejmowanych przez nich działań inwestycyjnych.

Platforma INWESTYCJI SPOŁECZNOŚCIOWYCH eToro nie przypomina innych, dostępnych na rynku witryn inwestycyjnych, bo została skonstruowana na podobieństwo portali społecznościowych, tak popularnych na całym świecie.

Użytkownik ma do dyspozycji „przyjazne” środowisko umożliwiające intuicyjne poruszanie się i korzystanie z dostępnych funkcjonalności. Jedną z nich jest możliwość zapoznania się z decyzjami innych inwestorów, publikowanych w czasie rzeczywistym. Platforma oferuje także aktualizowany na bieżąco kanał obejmujący obserwowanych inwestorów i wybrane instrumenty, czyli „listę obserwowanych”.

Opracowany w 2010 roku  CopyTrader™ stał się kulminacją w przeprowadzanej przez eToro rewolucji w INWESTOWANIU SPOŁECZNOŚCIOWYM. Inwestycja za pomocą tejże funkcji umożliwia automatyczne kopiowanie najlepszych inwestorów i natychmiastowe powielanie ich transakcji w swoim portfelu.

W przypadku podjęcia decyzji o kopiowaniu inwestora wystarczy kliknąć opcję „Kopiuj” i określić kwotę, jaka ma zostać przeznaczona na replikowanie inwestycji. Wszystkie inwestycje kopiowane są na zasadzie proporcjonalności.

Nie musisz więc inwestować takiej samej kwoty jak wybrany trader. Jeśli inwestor lokuje, przykładowo, 10% swoich środków, z przeznaczonych przez ciebie funduszy na inwestycję pójdzie również 10%.

Załóżmy więc, że przeznaczasz 3 000 zł na kopiowanie inwestora z rachunkiem o wartości 30 000 zł. Otwarcie pozycji o wartości 3 000 zł przez tego inwestora będzie skutkować skopiowaniem jej poprzez otwarcie pozycji o wartości 300 zł.

CopyTrader™ pozwala kopiować nie tylko kierunek pozycji, ale również zastosowaną przez „Popularnego Inwestora” strategię inwestycyjną. Pozwala to więc na budowanie swojego portfela opartego na ludziach.

Osoby, które chcą zarabiać na inwestowaniu online, ale nie mają zbyt wiele czasu na zajmowanie się inwestycjami albo zdobywanie wiedzy finansowej, korzystając z tego rozwiązania, mogą łatwo kopiować ulubionych inwestorów.

MIRROR TRADING, który umożliwia traderom powielanie działań innych, bardziej doświadczonych inwestorów, jest usługą oferowaną przez niektóre instytucje finansowe. Korzystanie z tych usług wiąże się opłatami za zarządzanie i prowizjami. Z technologii CopyTrader™ mogą zaś korzystać miliony użytkowników – bez żadnych opłat za zarządzanie i ukrytych kosztów.

Wskazówka: Za pośrednictwem eToro możesz dowiedzieć się więcej o strategiach, z których korzystają inni inwestorzy, kontaktując się z nimi bezpośrednio i zadając pytania za pośrednictwem kanału.

Czym COPY TRADING różni się od inwestowania w modelu COPYCAT?

Oczywiście istnieją pewne podobieństwa. Obie metody mogą stanowić doskonałe narzędzia, umożliwiające dostęp do strategii i wiedzy najbardziej efektywnych inwestorów. Na czym więc polega różnica?

W inwestowaniu w modelu COPYCAT wykorzystuje się wiedzę doświadczonych inwestorów, a pozyskane informacje służą podejmowaniu inwestycyjnych decyzji. Przykładowo, jeśli widzisz, że inwestor otwiera lub zamyka pozycję, możesz zrobić to samo. Ale nie musisz. Proces ten nie jest zautomatyzowany i opiera się na twoich obserwacjach oraz wyborach.

COPY TRADING w zautomatyzowany sposób wykorzystuje algorytmy. W tym przypadku nie są wymagane żadne działania, bo to właśnie platforma kontroluje aktywność na rachunku.

Inwestowanie w modelu COPYCAT czy COPY TRADING? – wady i zalety

Coattail vs copy trading Body Image 3_ What are the pros and cons of coattail investing and copy trading_

Nie wiesz, którą metodologię wybrać? Inwestowanie w modelu COPYCAT? A może COPY TRADING? Poniżej przedstawiamy zalety i wady obu inwestycyjnych podejść.

Zalety COPY TRADINGU Wady COPY TRADINGU
Jesteśmy tylko ludźmi, a ludzie odczuwają emocje. Nietrzymane na wodzy mogą skutkować przypadkowymi transakcjami i utratą zainwestowanych pieniędzy. Na ratunek przychodzi on – COPY TRADING. Pomaga oderwać się od (często zgubnych) emocji. Nawet jeśli nasze inwestycje bazują na posunięciach doświadczonych inwestorów, metoda COPY TRADINGU zawsze będzie się wiązać z pewnym ryzykiem.

Nie ma inwestycji bez ryzyka i także w tej metodzie nie da się go całkowicie wyeliminować. Myśl więc perspektywicznie, staraj się zrozumieć, w co inwestujesz i nie inwestuj więcej niż mógłbyś stracić. Przyglądaj się swoim inwestycjom i ich rezultatom – pomoże ci to podejmować dobre decyzje.

Metoda ta pozwala ograniczać ilość podejmowanych decyzji. W wywodzącym się z MIRROR TRADINGU COPY TRADINGU, ustawiasz inwestycyjne kryteria, łączysz swoje konto z poczynaniami wybranego inwestora i rozpoczynasz kopiowanie w czasie rzeczywistym. Odbywa się to automatycznie, dopóki nie zmienisz ustawień. Jeśli właśnie rozpoczynasz swoją inwestycyjną przygodę lub chcesz wypróbować metody stosowane przez innych, właśnie dzięki tej opcji możesz zrobić rozeznanie w sposobach inwestowania i stosowanych strategiach. Nie chodzi tu jednak o niefrasobliwe kopiowanie poczynań innych traderów.
Ta strategia kopiowania umożliwia także zgłębianie tajników różnych strategii, poznawanie topowych inwestorów i ich podejścia do wielorakich, niezbyt znanym nam sektorów i rynków. Możemy wyszukiwać inwestorów, którzy nas interesują, przeglądać ich historie inwestycyjne i skład ich portfeli. Tylko ci, którzy umieją wyciągać wnioski, zdobywać informacje na temat strategii i spółek, w których lokują fundusze, mają szansę zostać wytrawnymi graczami.

Platforma eToro oferuje funkcję bezpośredniego kontaktu z inwestorami – możesz zadawać pytania, by lepiej poznać stosowane przez nich strategie.

Wskazówka: Jeśli jesteś początkujący w inwestowaniu, możesz również spróbować użyć wirtualnego konta w eToro, aby przetestować swoje strategie inwestycyjne.

Zalety inwestowania w modelu COATTAIL

Zanim zainwestujesz, musisz zrobić rozeznanie. Decyzje na temat twoich inwestycji ułatwi strategia inwestowania w modelu COATTAIL. Musisz jednak pamiętać, że dobre wyniki danego instrumentu w przeszłości nie przesądzają o jego przyszłych sukcesach.

Zanim zainwestujesz, dowiedz się więc najpierw więcej na temat przedmiotowych aktywów. Znane fundusze i inwestorzy publikują wyniki swoich analiz. Masz więc ułatwione zadanie.

Wady inwestowania w modelu COATTAIL

W tej metodzie podejmujemy decyzje bazując na informacjach, najczęściej dotyczących inwestycji skutecznych inwestorów. Musimy więc znaleźć odpowiednie źródło informacji, zadecydować, czy aktywa są warte zachodu i wreszcie określić wysokość inwestowanego kapitału. Proces może być więc dość czasochłonny.

Inwestowanie w modelu COATTAIL wymaga innego podejścia niż MIRROR / COPY TRADING. Nawet jeśli śledzisz informacje na temat potencjalnych rynków inwestycyjnych i masz dostęp do najnowszych doniesień i bieżących analiz, twoje inwestycyjne decyzje nadal będą wymagać pewnego wysiłku.

Jaką strategię kopiowania wybrać?

Na pewno na rynku jest wielu zwolenników inwestowania w modelu COATTAIL, jednakże MIRROR / COPY TRADING może dać ci wiele możliwości skutecznego inwestowania.

Inwestycje społecznościowe umożliwiają doskonalenie naszych własnych umiejętności handlowych. Obserwowanie poczynań bardziej doświadczonych traderów to jedna z najlepszych metod inwestycyjnej edukacji. Na pewno w ramach swojej strategii, warto wypróbować narzędzie CopyTrader™, oferowane przez eToro, które pomoże ci zgłębić tajniki inwestycji społecznościowych i budować zdywersyfikowany portfel.

Najczęściej zadawane pytania

Masz ochotę zmierzyć się z COPY TRADINGIEM? Więcej informacji na temat technologii CopyTrader™ znajdziesz.


Niniejsze treści posiadają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, osobistej rekomendacji, oferty lub namowy do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określającymi zasady promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.

eToro nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.