Currencies-USDJPY-

USDJPY USD/JPY

0 0 (0%)
S
149.254
K
149.266
S
149.254
K
149.266

USD/JPY cena

0% Poprzedni tydzień
Poprzedni Zamknij
-
Zakres dzienny
149.007
-
149.573
Zasięg 52 Tyg
129.640
-
151.906
Zwrot za 1 R
13.57%

Najnowsze wiadomości dla USD/JPY

Wyświetl wszystkie
Najlepsze Dyskusje

O USD/JPY

Para USD/JPY to najpopularniejsza para walutowa, w której przeciwwagą dla dolara jest waluta azjatycka. Mierzy ona wartość 1 dolara amerykańskiego w jenach japońskich, a na jej kurs wpływają stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych i Japonii oraz ich wzajemne relacje. W Japonii za ustalanie stóp procentowych odpowiada Bank Japonii, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych stopy ustala Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku. Ponieważ Japonia i Stany Zjednoczone od dawna utrzymują relacje handlowe, na ich stan mogą wpływać wszelkie zmiany w korporacjach wielonarodowych, które działają w obydwu krajach. Inwestując w tę parę, inwestor może zająć pozycję krótką lub długą. Inwestor otwierający pozycję długą ma nadzieję, że stosunek kursów walut zmieni się na korzyść USD — to znaczy, że 1 dolar będzie warty więcej w JPY, dzięki czemu inwestor osiągnie zysk ze sprzedaży USD. Zmiany wartości na rynku walutowym mierzy się jednak w bardzo małych jednostkach zwanych pipsami. Pips to najmniejsza dopuszczalna zmiana kursu waluty na czwartym miejscu po przecinku, co oznacza, że pips jest równy 0,01%. Ponieważ inwestorzy chcą zarabiać nawet na takich niewielkich zmianach, do osiągnięcia zysku na takiej zmianie wymagana jest duża ilość kapitału. W rezultacie platformy inwestycyjne oferują możliwość finansowania handlu dźwignią, zapewniając inwestorom kredyt według ustalonego współczynnika. Mimo tego że władze Japonii w ostatnich latach wdrażały zróżnicowane środki mające na celu pobudzenie pogrążonej w stagnacji krajowej gospodarki, nie udało im się wygenerować wystarczającej dynamiki wzrostu PKB. Jednocześnie na rynku amerykańskim trwa boom, USD umacnia się, a najważniejsze indeksy na Wall Street biją rekordy. Mimo iż zasadniczo sądzi się, że trend ten będzie kontynuowany, inwestorzy powinni uważnie obserwować działania podejmowane przez japońskie władze oraz zmiany rynkowe w obydwu krajach.
Show More

USDJPY Nadchodzące wydarzenia

13
LUT
US: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
marketEvent.msgCpiDataNew , Poprzednio: 3.4%
Prognoza: 3%

Ludzie również kupili