Currencies-USDJPY-

USDJPY USD/JPY

147.921 -0.347 (-0.23%)
S
147.921
K
147.932
S
147.921
K
147.932

USD/JPY cena

0% Poprzedni tydzień
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Poprzedni Zamknij
148.27
Zakres dzienny
147.697
-
148.452
Zasięg 52 Tyg
127.219
-
151.941
Zwrot za 1 R
2.76%
Najlepsze Dyskusje

O USD/JPY

Para USD/JPY to najpopularniejsza para walutowa, w której przeciwwagą dla dolara jest waluta azjatycka. Mierzy ona wartość 1 dolara amerykańskiego w jenach japońskich, a na jej kurs wpływają stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych i Japonii oraz ich wzajemne relacje. W Japonii za ustalanie stóp procentowych odpowiada Bank Japonii, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych stopy ustala Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku. Ponieważ Japonia i Stany Zjednoczone od dawna utrzymują relacje handlowe, na ich stan mogą wpływać wszelkie zmiany w korporacjach wielonarodowych, które działają w obydwu krajach. Inwestując w tę parę, inwestor może zająć pozycję krótką lub długą. Inwestor otwierający pozycję długą ma nadzieję, że stosunek kursów walut zmieni się na korzyść USD — to znaczy, że 1 dolar będzie warty więcej w JPY, dzięki czemu inwestor osiągnie zysk ze sprzedaży USD. Zmiany wartości na rynku walutowym mierzy się jednak w bardzo małych jednostkach zwanych pipsami. Pips to najmniejsza dopuszczalna zmiana kursu waluty na czwartym miejscu po przecinku, co oznacza, że pips jest równy 0,01%. Ponieważ inwestorzy chcą zarabiać nawet na takich niewielkich zmianach, do osiągnięcia zysku na takiej zmianie wymagana jest duża ilość kapitału. W rezultacie platformy inwestycyjne oferują możliwość finansowania handlu dźwignią, zapewniając inwestorom kredyt według ustalonego współczynnika. Mimo tego że władze Japonii w ostatnich latach wdrażały zróżnicowane środki mające na celu pobudzenie pogrążonej w stagnacji krajowej gospodarki, nie udało im się wygenerować wystarczającej dynamiki wzrostu PKB. Jednocześnie na rynku amerykańskim trwa boom, USD umacnia się, a najważniejsze indeksy na Wall Street biją rekordy. Mimo iż zasadniczo sądzi się, że trend ten będzie kontynuowany, inwestorzy powinni uważnie obserwować działania podejmowane przez japońskie władze oraz zmiany rynkowe w obydwu krajach.
Show More

Ludzie również kupili