Riscurile asociate tranzacționării sociale

eToro (Europe) Ltd. și afiliații săi sunt mândri să îți ofere posibilitatea de a interacționa, de a urmări și de a copia alți traderi utilizând informațiile și/sau funcțiile de tranzacționare socială oferite și/sau puse la dispoziție pe site-urile și/sau platformele noastre de tranzacționare. Astfel de funcții de tranzacționare socială includ, fără a fi limitate la comunitatea noastră: clasificări ale traderilor pe baza informațiilor de tip „Urmărește”, „Copiază” și/sau „CopyTrader”, „Utilizatori recomandați” și/sau orice alte opțiuni de căutare avansată etc. (denumite colectiv „Funcții de tranzacționare socială”). Cu toate acestea, menționăm că Funcțiile de tranzacționare socială sunt asociate cu diverse riscuri și te îndemnăm să citești cu atenție aceste informații și să iei în considerare următoarele riscuri înainte de a utiliza Funcțiile noastre de tranzacționare socială:

  • Executarea automată a tranzacționării, prin care tranzacțiile sunt închise și deschise în contul tău fără intervenție manuală.
  • Serviciile eToro de administrare a investițiilor depind de deciziile tale de a copia un anumit trader sau anumiți traderi și/sau de a urma o strategie specifică. La luarea unor astfel de decizii, trebuie să iei în considerare întreaga ta situație financiară, inclusiv angajamentele financiare, și să înțelegi că utilizarea Funcțiilor de tranzacționare socială este puternic speculativă și că poți suferi pierderi semnificative, ce pot depăși suma folosită pentru a copia unul sau mai mulți traderi.
  • Funcțiile de tranzacționare socială sunt oferite de noi exclusiv în scopuri informative. Etoro (Europe) Ltd. și afiliații săi, precum și angajații și agenții acestora nu sunt consultanți financiari sau de investiții. DACĂ IEI DECIZII DE INVESTIȚII PE BAZA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE PE SITE-URILE NOASTRE WEB SAU ÎN URMA UTILIZĂRII FUNCȚIILOR DE TRANZACȚIONARE SOCIALĂ, PROCEDEZI ASTFEL PE PROPRIUL RISC, IAR ETORO GROUP LTD. ȘI AFILIAȚII SĂI, PRECUM ȘI ANGAJAȚII ȘI AGENȚII ACESTORA NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI PE CARE LE-AI PUTEA SUFERI.
  • NU AR TREBUI SĂ IEI NICIO DECIZIE DE INVESTIȚII FĂRĂ A EFECTUA ÎN PREALABIL CERCETĂRI PE CONT PROPRIU. EȘTI RESPONSABIL ÎN MOD INDIVIDUAL ȘI EXCLUSIV PENTRU A STABILI DACĂ ORICE INVESTIȚIE, STRATEGIE SAU ORICE ALT PRODUS ORI SERVICIU ESTE ADECVAT SAU CORESPUNZĂTOR PENTRU TINE, PE BAZA OBIECTIVELOR TALE DE INVESTIȚII, PRECUM ȘI A SITUAȚIEI TALE PERSONALE ȘI FINANCIARE.
  • Pozițiile unui trader copiat (în raport cu oricare dintre instrumentele noastre financiare) trebuie să fie copiate cu o sumă egală cu minimul dintre valoarea poziției minime și valoarea proporțională a tranzacției copiate în raport cu capitalul propriu realizat al traderului copiat, ca bază pentru proporțiile tranzacțiilor copiate. Astfel de poziții trebuie să aibă același efect de levier și aceleași puncte Stop Loss și Take Profit, în cea mai mare măsură posibilă. Nu pot fi deschise tranzacții sub valoarea minimă de tranzacționare. Toate aceste poziții vor fi modificate și/sau închise automat în cazul în care sunt modificate/închise de către traderul copiat, indiferent de motiv, fără nicio altă notificare și fără nicio acțiune din partea ta. Trebuie să fii capabil și pregătit să suporți pierderea întregii investiții pe care ai făcut-o într-un astfel de trader copiat. Ești pe deplin responsabil pentru eventualele pierderi pe care le-ai putea suferi ca urmare a executării automate a instrucțiunilor generate ca rezultat al utilizării oricăreia dintre Funcțiile noastre de tranzacționare socială.
  • Dacă efectuezi tranzacții suplimentare în contul tău sau modifici ori anulezi un ordin generat de o Funcție de tranzacționare socială, ai putea obține un rezultat semnificativ diferit de cel al utilizatorului pe care l-ai copiat. Lichidarea și retragerea efectuate de traderul copiat ar putea, de asemenea, genera un rezultat semnificativ diferit de cel al utilizatorului pe care l-ai copiat, întrucât aceste acțiuni ar putea afecta proporțiile opțiunii CopyTrading.
  • Orice performanțe anterioare ale utilizatorilor noștri, scorul de risc, statisticile și orice alte informații asociate utilizatorilor care apar pe site-urile și în aplicațiile noastre nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare și trebuie să fie considerate ipotetice, conform descrierii detaliate de mai jos. Este important să înțelegi că scorurile de risc, informațiile statistice și performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a performanțelor viitoare. NU SE DECLARĂ ȘI NU SE GARANTEAZĂ ÎN NICIUN FEL CĂ UN CONT VA REALIZA SAU ESTE POSIBIL SĂ REALIZEZE CÂȘTIGURI SAU PIERDERI SIMILARE CELOR PREZENTATE ȘI/SAU CĂ SCORUL DE RISC AL UNUI UTILIZATOR COPIAT NU ESTE, DE FAPT, MAI RIDICAT. Atunci când consulți conținutul, portofoliul, informațiile privind performanța financiară, opiniile sau sfaturile unui alt utilizator înregistrat, nu este indicat să presupui că utilizatorul este imparțial, independent sau calificat să furnizeze informații financiare sau opinii. eToro nu garantează niciun ordin, inclusiv plasarea ordinelor de oprire, cum ar fi Copy Stop Loss. În consecință, indiferent de scopul deschiderii sau al închiderii, eToro nu garantează că tranzacția va fi realizată la prețul ordinului/procentajul Stop Loss și, ca atare, ai putea pierde mai mult decât suma inițială folosită pentru a copia un astfel de trader.
  • PERFORMANȚELE ANTERIOARE ȘI/SAU SCORURILE DE RISC AR TREBUI SĂ FIE CONSIDERATE REZULTATE DE PERFORMANȚĂ IPOTETICE. REZULTATELE DE PERFORMANȚĂ IPOTETICE AU NUMEROASE LIMITĂRI INERENTE. NU SE DECLARĂ ȘI NU SE GARANTEAZĂ ÎN NICIUN FEL CĂ UN CONT VA REALIZA SAU ESTE POSIBIL SĂ REALIZEZE CÂȘTIGURI SAU PIERDERI SIMILARE CU PERFORMANȚELE ANTERIOARE PREZENTATE SAU CU SCORUL DE RISC PREZENTAT. PROCENTAJUL EFECTIV CÂȘTIG/PIERDERE ÎNREGISTRAT DE INVESTITORI VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE NUMEROȘI FACTORI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA: SOLDURILE INIȚIALE ALE CONTULUI (DEPUNERI ȘI RETRAGERI), COMPORTAMENTUL PIEȚEI, SETĂRILE CONTULUI INVESTITORULUI ȘI PERFORMANȚELE EFECTIVE ALE UTILIZATORULUI COPIAT.
  • PRIN URMARE, EXISTĂ FRECVENT DIFERENȚE CONSIDERABILE ÎNTRE PERFORMANȚELE ANTERIOARE/IPOTETICE ȘI REZULTATELE EFECTIVE OBȚINUTE ULTERIOR DE ORICE PROGRAM DE TRANZACȚIONARE SPECIFIC. PRINTRE LIMITĂRILE REZULTATELOR DE PERFORMANȚĂ IPOTETICE SE NUMĂRĂ ȘI FAPTUL CĂ ACESTEA BENEFICIAZĂ, ÎN GENERAL, DE AVANTAJUL ANALIZEI RETROSPECTIVE. ÎN PLUS, TRANZACȚIONAREA IPOTETICĂ NU IMPLICĂ RISCURI FINANCIARE ȘI NICIO ÎNREGISTRARE A UNEI TRANZACȚII IPOTETICE NU POATE REPREZENTA PE DEPLIN IMPACTUL RISCURILOR FINANCIARE SPECIFICE TRANZACȚIONĂRII EFECTIVE. DE EXEMPLU, CAPACITATEA DE A SUPORTA PIERDERILE SAU DE A RESPECTA UN PROGRAM DE TRANZACȚIONARE SPECIFIC ÎN POFIDA PIERDERILOR ÎNREGISTRATE ÎN URMA TRANZACȚIILOR SUNT ASPECTE IMPORTANTE CARE POT, DE ASEMENEA, INFLUENȚA NEGATIV REZULTATELE TRANZACȚIONĂRII EFECTIVE. EXISTĂ NUMEROȘI ALȚI FACTORI ASOCIAȚI PIEȚELOR ÎN GENERAL SAU PUNERII ÎN APLICARE A ORICĂRUI PROGRAM DE TRANZACȚIONARE SPECIFIC CARE NU POT FI LUAȚI PE DEPLIN ÎN CONSIDERARE LA CALCULAREA REZULTATELOR DE PERFORMANȚĂ IPOTETICE, DAR CARE POT INFLUENȚA NEGATIV REZULTATELE TRANZACȚIONĂRII EFECTIVE.
  • NICIO CARACTERISTICĂ A INFORMAȚIILOR ȘI NICIO FUNCȚIE DE TRANZACȚIONARE SOCIALĂ FURNIZATE ȘI/SAU PUSE LA DISPOZIȚIE PE SITE-URILE NOASTRE WEB NU AU ROLUL DE A OFERI ȘI NU AR TREBUI SĂ FIE INTERPRETATE CA OFERIND RECOMANDĂRI DE INVESTIȚII, FISCALE SAU FINANCIARE DE ORICE NATURĂ. NU ESTE INDICAT SĂ TRATEZI UN ASTFEL DE CONȚINUT ȘI/SAU O ASTFEL DE CARACTERISTICĂ DREPT O ALTERNATIVĂ LA CONSULTANȚA FINANCIARĂ ȘI/SAU DE INVESTIȚII PROFESIONALĂ. DACĂ ALEGI SĂ TE IMPLICI ÎN TRANZACȚII PE BAZA CONȚINUTULUI DE PE SITE ȘI/SAU SĂ COPIEZI ANUMIȚI TRADERI ȘI/SAU TRANZACȚII, ÎȚI REVINE ÎNTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU ASTFEL DE DECIZII ȘI TRANZACȚII ȘI PENTRU ORICE CONSECINȚE AFERENTE ACESTORA. CU TOATE CĂ PARTICPANȚII INDIVIDUALI POT OFERI RECOMANDĂRI DE INVESTIȚII SAU OPINII ȘI/SAU POT EFECTUA O TRANZACȚIE CARE POATE FI ULTERIOR COPIATĂ DE ALȚI TRADERI, ASTFEL DE RECOMANDĂRI, OPINII SAU TRANZACȚII REPREZINTĂ DOAR SCHIMBURI DE INFORMAȚII ÎNTRE PERSOANE, CARE POT FI ANONIME SAU NEIDENTIFICABILE ORI, PUR ȘI SIMPLU, REFLECTĂ EXECUTAREA UNEI TRANZACȚII DE CĂTRE ASTFEL DE TRADERI. ETORO GROUP LTD. ȘI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ RECOMANDĂRI DE INVESTIȚII ÎN MOD DIRECT, INDIRECT, IMPLICIT SAU ÎN NICIUN ALT MOD PRIN PUNEREA LA DISPOZIȚIE A ACESTUI TIP DE INFORMAȚII ȘI/SAU FUNCȚII. INFORMAȚIILE ACUMULATE AICI ȘI/SAU FUNCȚIILE DE TRANZACȚIONARE SOCIALĂ AR TREBUI SĂ FIE UTILIZATE DOAR CA PUNCT DE PLECARE PENTRU CERCETĂRI EFECTUATE PE CONT PROPRIU ȘI PENTRU LUAREA DECIZIILOR PERSONALE DE INVESTIȚII.