Risikoer forbundet med sosial trading

eToro (Europe) Ltd. og selskapets partnere er stolte over å gi deg muligheten til å samhandle, følge og kopiere andre tradere ved å bruke informasjon og/eller sosiale tradingfunksjoner tilbudt og/eller gjort tilgjengelig på våre nettsider og/eller tradingplattformer. Slike sosiale tradingfunksjoner omfatter, men er ikke begrenset til fellesskapet vårt, «følg», «kopier» og/eller «copytrader», rangering av tradere, «utvalgte brukere» og/eller avanserte søkealternativer osv. (sammen omtalt som «sosiale tradingfunksjoner»). Vi vil imidlertid minne om at sosiale tradingfunksjoner innebærer ulike risikoer, og du bør lese gjennom følgende informasjon nøye og vurdere følgende risikoer før du tar i bruk sosiale tradingfunksjoner:

  • Automatisk utføring av ordre hvor handler åpnes og lukkes i kontoen din uten din manuelle innblanding.
  • eToros tjenester for investeringsforvaltning avhenger av dine valg om å kopiere en bestemt trader eller flere og/eller å følge en bestemt strategi. Når du tar slike valg, tar du hensyn til din økonomiske totalsituasjon, inklusive dine økonomiske forpliktelser, og du forstår at sosiale tradingfunksjoner er svært spekulative og at du kan lide betydelige tap utover beløpet du bruker til å kopiere én eller flere tradere.
  • De sosiale tradingfunksjonene vi tilbyr er kun en informasjonstjeneste. Etoro (Europe) Ltd. og selskapets partnere og deres ansatte og agenter er ikke investeringsrådgivere eller økonomiske rådgivere. HVIS DU FORETAR INVESTERINGSVALG BASERT PÅ INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG PÅ VÅRE NETTSIDER ELLER SOM ET RESULTAT AV DE SOSIALE TRADINGFUNKSJONENE, GJØR DU DETTE PÅ DIN EGEN RISIKO, OG ETORO GROUP LTD. OG SELSKAPETS PARTNERE, DERES ANSATTE OG DERES AGENTER VIL IKKE STÅ ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP DU LIDER.
  • DU MÅ IKKE FORETA NOEN INVESTERINGSVALG UTEN Å FØRST FORETA DINE EGNE UNDERSØKELSER. DET ER UTELUKKENDE DITT EGET ANSVAR Å BESTEMME OM ENHVER INVESTERING, STRATEGI ELLER ANNET PRODUKT ELLER TJENESTE ER PASSENDE ELLER HENSIKTSMESSIG FOR DEG BASERT PÅ DINE INVESTERINGSMÅL OG DIN PERSONLIGE OG ØKONOMISKE SITUASJON.
  • Posisjonene til en kopiert trader (i relasjon til alle våre finansielle instrumenter) skal kopieres med et beløp likt det laveste av minstebeløpet for posisjonen og et proporsjonalt beløp av den kopierte handelen, med den kopierte traderens realiserte egenkapital som basis for proporsjonene til kopierte handler. Slike posisjoner skal så langt det er mulig ha samme giring, stop loss og take profit. Handler under minstebeløpet for handler skal ikke åpnes. Alle slike posisjoner skal endres og/eller lukkes automatisk hvis og når de endres/lukkes av den kopierte traderen, uansett grunn, uten noe varsel og uten noen handling fra din side. Du må kunne tåle og være forberedt på å tape hele investeringen din i en kopiert trader. Du er fullt ut ansvarlig for alle tap du måtte lide som resultat av automatisk utførelse av instruksjoner generert som resultat av din bruk av noen av de sosiale tradingfunksjonene.
  • Hvis du legger inn ytterligere handler i kontoen din eller hvis du endrer eller avbryter en ordre generert av en sosial tradingfunksjon, kan du oppnå et resultat som avviker betydelig fra brukeren du kopierte. Dersom traderen du kopierer selger seg ut eller tar ut penger, kan dette også gi deg resultater som avviker betydelig fra brukeren du kopierte, ettersom dette kan påvirke copytrading-proporsjonene.
  • Alle våre brukeres tidligere resultater, risikovurderinger, statistikker og annen informasjon om brukerne som vises på våre nettsider og applikasjoner er ingen indikasjon på fremtidige resultater og må regnes som hypotetiske, noe som beskrives i mer detalj nedenfor. Det er viktig å forstå at risikovurderinger, statistikk og resultathistorikk ikke gir noen garanti for fremtidige resultater. DET GIS INGEN PROGNOSE ELLER GARANTI OM AT NOEN KONTO VIL ELLER HAR SANNSYNLIGHET FOR Å OPPNÅ FORTJENESTE ELLER TAP LIK DE SOM VISES OG/ELLER AT RISIKOVURDERINGEN TIL EN KOPIERT BRUKER IKKE FAKTISK KAN VÆRE HØYERE. Når du ser gjennom en annen brukers innhold, portefølje, informasjon om finansielle resultater, meninger eller råd, må du ikke anta et denne brukeren er objektiv, uavhengig eller kvalifisert til å tilby finansiell informasjon eller meninger. eToro garanterer ikke noen ordre, derunder også plassering av stoppordre, som f.eks. Copy Stop Loss. eToro garanterer på samme måte ikke for at en handel fylles på ordrekursen/stop loss-prosenten, uansett opphavet til ordren, og du kan tape mer enn beløpet du opprinnelig brukte til å kopiere den aktuelle traderen.
  • TIDLIGERE RESULTATER OG/ELLER RISIKOVURDERINGER MÅ REGNES SOM HYPOTETISKE RESULTATER. HYPOTETISKE RESULTATER KAN HA MANGE IBOENDE BEGRENSNINGER. DET GIS INGEN PROGNOSE ELLER GARANTI OM AT NOEN KONTO VIL ELLER HAR SANNSYNLIGHET FOR Å OPPNÅ FORTJENESTE ELLER TAP LIK TIDLIGERE RESULTATER ELLER VIST RISIKOVURDERING. DE FAKTISKE PROSENTVISE GEVINSTENE/TAPENE SOM INVESTORENE VIL OPPLEVE, VIL VARIERE AVHENGIG AV MANGE FAKTORER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: KONTOSALDO VED OPPSTART (INNSKUDD OG UTTAK), MARKEDSBEVEGELSER, INVESTORENS KONTOINNSTILLINGER OG DEN KOPIERTE BRUKERENS FAKTISKE RESULTATER.
  • FØLGELIG VIL DET OFTE VÆRE STORE FORSKJELLER MELLOM HYPOTETISKE/TIDLIGERE RESULTATER OG DE FAKTISKE RESULTATENE SOM SENERE OPPNÅS VIA ET BESTEMT TRADINGPROGRAM. EN AV BEGRENSNINGENE VED HYPOTETISKE RESULTATER ER AT DE ER FREMSTILT I ETTERPÅKLOKSKAPENS LYS. I TILLEGG INNEBÆRER HYPOTETISK TRADING INGEN ØKONOMISK RISIKO, OG RESULTATER AV HYPOTETISK TRADING KAN ALDRI GI ET RIKTIG INNTRYKK AV DEN ØKONOMISKE RISIKOEN SOM EKTE TRADING INNEBÆRER. FOR EKSEMPEL VIL EVNEN TIL Å BÆRE TAP ELLER HOLDE FAST VED ET BESTEMT TRADINGPROGRAM TIL TROSS FOR TAP VÆRE EN AVGJØRENDE FAKTOR SOM KAN KAN GJØRE BETYDELIGE UTSLAG I RESULTATER AV FAKTISK TRADING. DET ER OGSÅ MANGE ANDRE FAKTORER RELATERT TIL MARKEDENE GENERELT ELLER TIL IMPLEMENTERINGEN AV ET BESTEMT TRADINGPROGRAM SOM IKKE KAN TAS HENSYN TIL I SIN HELHET VED FREMSTILLING AV HYPOTETISKE RESULTATER OG SOM KAN HA BETYDELIGE UTSLAG I RESULTATER AV FAKTISK TRADING.
  • INTET ASPEKT AV INFORMASJONEN OG/ELLER SOSIALE TRADINGFUNKSJONER LEVERT OG/ELLER GJORT TILGJENGELIG PÅ NETTSIDENE VÅRE ER MENT SOM, OG MÅ IKKE OPPFATTES SOM NOEN FORM FOR RÅDGIVNING OM INVESTERINGER, SKATT ELLER ANDRE ØKONOMISKE SPØRSMÅL. DU MÅ IKKE REGNE NOE SLIK INNHOLD OG/ELLER NOEN SLIK FUNKSJON SOM EN ERSTATNING FOR PROFESJONELL ØKONOMISK RÅDGIVNING OG/ELLER INVESTERINGSRÅDGIVNING. HVIS DU VELGER Å UTFØRE TRANSAKSJONER BASERT PÅ INNHOLDET PÅ NETTSIDEN OG/ELLER VELGER Å KOPIERE SPESIFIKKE TRADERE OG/ELLER HANDLER, VIL SLIKE VALG OG TRANSAKSJONER OG ALLE KONSEKVENSER AV DISSE UTELUKKENDE VÆRE DITT EGET ANSVAR. SELV OM INDIVIDUELLE DELTAKERE KAN TILBY DEG TIPS OG MENINGER OM INVESTERINGER OG/ELLER EFFEKTEN AV EN TRANSAKSJON SOM DERETTER KAN KOPIERES AV ANDRE TRADERE, ER SLIKE TIPS, MENINGER OG HANDLER BARE EN UTVEKSLING MELLOM PERSONER SOM KAN VÆRE ANONYME ELLER UIDENTIFISERBARE ELLER BARE EN HANDEL SOM GJENNOMFØRES MELLOM SLIKE TRADERE. ETORO GROUP LTD. OG SELSKAPETS PARTNERE TILBYR IKKE INVESTERINGSRÅDGIVNING DIREKTE, INDIREKTE, IMPLISITT ELLER PÅ NOEN MÅTE VED Å GJØRE SLIK INFORMASJON OG/ELLER SLIKE FUNKSJONER TILGJENGELIG FOR DEG. DU BØR BRUKE ALL INFORMASJON SAMLET HERFRA OG/ELLER BRUKE DE SOSIALE TRADINGFUNKSJONENE KUN SOM ET UTGANGSPUNKT FOR DINE EGNE UAVHENGIGE UNDERSØKELSER OG INVESTERINGSBESLUTNINGER.