Rizika spojená se sociálním obchodováním

eToro (Europe) Ltd. a její pobočky jsou hrdí na to, že vám mohou poskytnout možnost komunikovat, sledovat a kopírovat ostatní obchodníky pomocí informací a/nebo poskytnutých funkcí sociálního obchodování a/nebo funkcí nabízených na našich webových stránkách a/nebo obchodních platformách. Mezi takové funkce sociálního obchodování patří, ale nejsou omezeny na naši komunitu, „sledovat“, „kopírovat“ a/nebo žebříčky uživatelů „copytrader“, „doporučení uživatelé“ a/nebo jakékoli možnosti pokročilého vyhledávání (společně „funkce sociálního obchodování“). Jsme si však vědomi, že funkce sociálního obchodování jsou spojeny s různými riziky a vyzýváme vás, abyste před využitím našich funkcí sociální obchodování pečlivě četli a zvážili následující rizika:

  • Automatizované provedení obchodu, při kterém jsou obchody otevírány a zavírány na vašem účtu bez vašeho ručního zásahu.
  • Služby investičního managementu eToro závisí na vašich rozhodnutích kopírovat konkrétního obchodníka nebo obchodníky a/nebo sledovat určitou strategii. Při přijímání takových rozhodnutí jste zvážili svou celou finanční situaci včetně finančních závazků a chápete, že používání funkcí sociálního obchodování je vysoce spekulativní a že byste mohli utrpět významné ztráty přesahující částku použitou ke kopírování obchodníka nebo obchodníků.
  • Funkce sociálního obchodování jsou vám poskytovány námi výhradně pro informační účely. eToro (Europe) Ltd. a její pobočky a jejich zaměstnanci a zástupci nejsou investiční ani finanční poradci. POKUD ČINÍTE INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ V ZÁVISLOSTI NA INFORMACÍCH, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ FUNKCÍ SOCIÁLNÍHO OBCHODOVÁNÍ, ČINÍTE TAK NA VLASTNÍ RIZIKO A ETORO GROUP LTD. ANI JEJÍ POBOČKY, JEJICH ZAMĚSTNANCI A JEJICH ZÁSTUPCI NEBUDOU ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, KTERÉ MŮŽETE UTRPĚT.
  • NEMĚLI BYSTE PROVÁDĚT ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ, ANIŽ BYSTE NEJDŘÍVE PROVÁDĚLI SVŮJ VLASTNÍ PRŮZKUM. ZA ROZHODNUTÍ, ZDA JSOU INVESTICE, STRATEGIE NEBO JAKÝKOLI JINÝ PRODUKT ČI SLUŽBA PŘIMĚŘENÉ ČI VHODNÉ PRO VÁS NA ZÁKLADĚ VAŠICH INVESTIČNÍCH CÍLŮ A OSOBNÍ A FINANČNÍ SITUACE, JSTE ZODPOVĚDNÍ VÝHRADNĚ A JEN VY.
  • Pozice kopírovaného obchodníka (s ohledem na některý z našich finančních nástrojů) se kopírují ve výši rovnající se nižší buď minimální částce pozice nebo částce kopírovaného obchodu v poměru k realizovanému jmění kopírovaného obchodníka jako základu poměrů kopírovaných obchodů. Takové pozice mají stejný pákový efekt, stop loss a take profit, a to až do maximálně možného rozsahu. Obchody pod minimální částkou obchodu se neotevírají. Všechny vyhledávací pozice jsou změněny a/nebo uzavřeny automaticky, pokud a když jsou upraveny/uzavřeny kopírovaným obchodníkem, z jakéhokoli důvodu, bez poskytnutí jakékoli dalšího oznámení a bez jakékoli akce z vaší strany. Měli byste být schopni a připraveni nést ztrátu celé investice, kterou jste učinili do takového kopírovaného obchodníka. Jste plně zodpovědní za jakékoli ztráty, které můžete utrpět v důsledku našeho automatického provádění pokynů generovaných v důsledku využití některé z funkcí sociálního obchodování.
  • Pokud na svůj účet umístíte další obchody nebo upravíte nebo zrušíte objednávku vygenerovanou funkcí sociálního obchodování, můžete dosáhnout podstatně jiného výsledku než uživatel, kterého jste kopírovali. Vyplacení a výběr ze strany kopírovaného obchodníka může také vytvořit podstatně jiný výsledek než má uživatel, kterého jste kopírovali, protože to může ovlivnit poměry kopírovaného obchodu.
  • Jakýkoli minulý výkon našich uživatelů, skóre rizika, statistiky a jakékoli další informace týkající se uživatelů na našich webových stránkách a v aplikacích nejsou ukazatelem budoucích výsledků a měly by být považovány za hypotetické, jak je podrobněji popsáno níže. Je důležité pochopit, že skóre rizika, statistické informace a historický výkon nejsou zárukou budoucího výkonu. NENÍ POSKYTOVÁNO ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKA, ŽE JAKÝKOLI ÚČET DOSÁHNE ZISKŮ NEBO PRAVDĚPODOBNĚ DOSÁHNE ZISKŮ NEBO ZTRÁT PODOBNÝM TĚM, KTERÉ JSOU UVEDENY A/NEBO ŽE SKÓRE RIZIKOVOSTI KOPÍROVANÉHO UŽIVATELE NEBUDE VE SKUTEČNOSTI VYŠŠÍ. Při revizi obsahu, portfolia, informací o finanční výkonnosti, názorech nebo radách jiného registrovaného uživatele byste neměli předpokládat, že je uživatel nezaujatý, nezávislý nebo způsobilý poskytovat finanční informace nebo stanoviska. eToro nezaručuje žádné příkazy, včetně podání zastavení objednávky, jako je Copy Stop Loss. V souladu s tím, bez ohledu na vstupní nebo uzavírací údaje, eToro nezaručuje, že obchod bude naplněn v ceně objednávky / procentu stop loss a vy můžete přijít o více než původní čásku použitou ke kopírování takového obchodníka.
  • VÝSLEDKY V MINULOSTI A/NEBO SKÓRE RIZIKA BY MĚLY BÝT POVAŽOVÁNY ZA HYPOTETICKÉ VÝKONNOSTNÍ VÝSLEDKY. HYPOTETICKÉ VÝKONNOSTNÍ VÝSLEDKY MAJÍ MNOHO VLASTNÍCH OMEZENÍ. NENÍ POSKYTOVÁNO ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKA, ŽE JAKÝKOLI ÚČET DOSÁHNE ZISKŮ NEBO PRAVDĚPODOBNĚ DOSÁHNE ZISKŮ NEBO ZTRÁT PODOBNÝM TĚM Z MINULÝCH VÝKONŮ NEBO UVEDENÉMU SKÓRE RIZIKA. SKUTEČNÉ PROCENTNÍ ZISKY/ZTRÁTY, KTERÉ INVESTOŘI ZAŽÍVAJÍ, SE BUDOU LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA MNOHA FAKTORECH, VČETNĚ, ALE NE BEZVÝHRADNĚ: POČÁTEČNÍM ZŮSTATKU NA ÚČTU (VKLADY A VÝBĚRY), TRŽNÍM CHOVÁNÍ, NASTAVENÍ ÚČTU INVESTORA A SKUTEČNÉM VÝKONU KOPÍROVANÉHO UŽIVATELE.
  • PROTO ČASTO EXISTUJÍ VÝRAZNÉ ROZDÍLY MEZI HYPOTETICKÝMI/MINULÝMI VÝSLEDKY VÝKONU A SKUTEČNÝMI VÝSLEDKY NÁSLEDNĚ DOSAŽENÝMI JAKÝMKOLIV KONKRÉTNÍM OBCHODNÍM PROGRAMEM. JEDNÍM Z OMEZENÍ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKŮ VÝKONU JE TO, ŽE JSOU OBECNĚ VYPRACOVÁVÁNY S VÝHODOU RETROSPEKTIVY. KROMĚ TOHO HYPOTETICKÉ OBCHODOVÁNÍ NEZAHRNUJE FINANČNÍ RIZIKO A ŽÁDNÝ HYPOTETICKÝ OBCHODNÍ ZÁZNAM NEMŮŽE ZCELA ZOHLEDNIT DOPAD FINANČNÍHO RIZIKA VE SKUTEČNÉM OBCHODOVÁNÍ. NAPŘÍKLAD SCHOPNOST ODOLAT ZTRÁTÁM NEBO DODRŽOVAT URČITÝ OBCHODNÍ PROGRAM NAVZDORY OBCHODNÍM ZTRÁTÁM JSOU ZÁSADNÍMI FAKTORY, KTERÉ MOHOU TAKÉ NEGATIVNĚ OVLIVNIT SKUTEČNÉ OBCHODNÍ VÝSLEDKY. EXISTUJE MNOHO DALŠÍCH FAKTORŮ, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K TRHŮM OBECNĚ NEBO K IMPLEMENTACI JAKÉHOKOLI KONKRÉTNÍHO OBCHODNÍHO PROGRAMU, S KTERÝMI NELZE ZCELA POČÍTAT PŘI PŘÍPRAVĚ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKŮ VÝKONNOSTI A VŠECHNY Z NICH MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT SKUTEČNÉ OBCHODNÍ VÝSLEDKY.
  • ŽÁDNÝ ASPEKT POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ A/NEBO FUNKCE SOCIÁLNÍHO OBCHODOVÁNÍ A/NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÝCH NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NENÍ URČEN K POSKYTOVÁNÍ, ANI BY MĚL BÝT VYKLÁDÁN JAKO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍHO, DAŇOVÉHO NEBO JINÉHO FINANČNĚ SOUVISEJÍCÍHO PORADENSTVÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU. NEMĚLI BYSTE POVAŽOVAT JAKÝKOLI TAKOVÝ OBSAH A/NEBO TAKOVOU FUNKCI ZA NÁHRADU PROFESIONÁLNÍHO FINANČNÍHO A/NEBO INVESTIČNÍHO PORADENSTVÍ. POKUD SE ROZHODNETE ZAPOJIT SE DO TRANSAKCÍ NA ZÁKLADĚ OBSAHU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A/NEBO SE ROZHODNETE KOPÍROVAT KONKRÉTNÍ OBCHODNÍKY A/NEBO OBCHODY, PAK TAKOVÁ ROZHODNUTÍ A TRANSAKCE A VEŠKERÉ DŮSLEDKY PLYNOUCÍ Z NICH JSOU NA VAŠI VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST. ZATÍMCO JEDNOTLIVÍ ÚČASTNÍCI MOHOU NABÍZET INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ NEBO NÁZORY A/NEBO OVLIVNIT TRANSAKCI, KTERÁ MŮŽE BÝT NÁSLEDNĚ KOPÍROVÁNA JINÝMI OBCHODNÍKY, TAKOVÉ RADY, NÁZORY NEBO OBCHODY NEZNAMENAJÍ NIC VÍC NEŽ VÝMĚNY MEZI OSOBAMI, KTERÉ MOHOU BÝT ANONYMNÍ NEBO NEIDENTIFIKOVATELNÉ NEBO JEDNODUŠE PROVEDENÍ OBCHODU TAKOVÝMI OBCHODNÍKY. ETORO GROUP LTD. A JEHO POBOČKY NEPOSKYTUJÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ PŘÍMO, NEPŘÍMO, IMPLICITNĚ NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM TÍM, ŽE VÁM TYTO INFORMACE A/NEBO FUNKCE POSKYTUJÍ K DISPOZICI. MĚLI BYSTE POUŽÍT VEŠKERÉ ZDE SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE A/NEBO VYUŽÍT FUNKCE SOCIÁLNÍHO OBCHODOVÁNÍ POUZE JAKO VÝCHOZÍ BOD PRO VLASTNÍ NEZÁVISLÝ PRŮZKUM A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ.