Sosiaaliseen kaupankäyntiin liittyvät riskit

eToro (Europe) Ltd. ja sen kumppanit tarjoavat sinulle ylpeänä mahdollisuuden olla tekemisissä muiden kaupankäyjien kanssa ja seurata ja kopioida heitä käyttäen tietoja ja/tai sosiaalisen kaupankäynnin ominaisuuksia, jotka tarjotaan ja/tai julkaistaan sivustoillamme ja/tai kaupankäyntialustoillamme. Kyseiset sosiaaliset kaupankäyntiominaisuudet sisältävät mm. yhteisömme, ”seuraa”, ”kopioi” ja/tai ”CopyTrader”-kaupankävijälistat, ”esitellyt käyttäjät” ja/tai kaikki edistyneet hakutoiminnot jne. (kollektiivisesti ”sosiaalisen kaupankäynnin ominaisuudet”). Haluamme kuitenkin huomauttaa, että sosiaalisen kaupankäynnin ominaisuuksiin liittyy erilaisia riskejä, ja sinua kehotetaan lukemaan huolellisesti ja ottamaan huomioon seuraavat riskit, ennen kuin käytät sosiaalisen kaupankäynnin ominaisuuksiamme:

  • Automatisoitu kaupankäynnin toteutus, jonka perusteella kauppoja avataan ja suljetaan tililläsi ilman suoraa osallisuuttasi.
  • eToron sijoitusten hallintapalvelut perustuvat sinun päätöksiisi kopioida tiettyä kaupankävijää tai kaupankävijöitä ja/tai seurata tiettyä strategiaa. Tehdessäsi tämän kaltaisia päätöksiä sinun tulee ottaa huomioon kokonaisvaltainen taloudellinen tilanteesi, mukaan lukien taloudelliset velvoitteesi. Lisäksi sinun tulee ymmärtää, että sosiaalisten kaupankäyntiominaisuuksien käyttö on hyvin spekulatiivista ja voi aiheuttaa sinulle merkittäviä tappioita, jotka ylittävät sen rahamäärän, jolla kopioit kyseistä kaupankävijää tai kaupankävijöitä.
  • Tarjoamme sosiaalisen kaupankäynnin ominaisuuksia vain tiedonantotarkoituksessa. Etoro (Europe) Ltd. ja sen kumppanit sekä niiden työntekijät ja edustajat eivät ole sijoitus- tai rahoitusneuvojia. MIKÄLI TEET SIJOITUSPÄÄTÖKSIÄ PERUSTUEN SIVUSTOLLAMME TARJOTTUIHIN TIETOIHIN TAI SOSIAALISEN KAUPANKÄYNNIN OMINAISUUKSIEN KÄYTÖN PERUSTEELLA, TEET NIIN OMALLA VASTUULLASI, JA ETORO GROUP LTD. JA SEN KUMPPANIT SEKÄ NIIDEN TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MAHDOLLISESTI KÄRSIMISTÄSI TAPPIOISTA.
  • SINUN EI TULE TEHDÄ SIJOITUSPÄÄTÖKSIÄ TEKEMÄTTÄ ENSIN OMAA TAUSTATUTKIMUSTASI. ON YKSIN SINUN VASTUULLASI PÄÄTTÄÄ, SOPIIKO TIETTY SIJOITUS, STRATEGIA, TUOTE TAI PALVELU SINULLE, OTTAEN HUOMIOON SIJOITUSTAVOITTEESI, HENKILÖKOHTAISEN TILANTEESI JA TALOUDELLISEN TILANTEESI.
  • Kopioidun kaupankävijän positioita (liittyen mihin tahansa sijoitusvälineeseemme) kopioidaan summalla, joka vastaa position minimimäärää tai kopioidun kaupan osuutta kopioidun kaupankävijän realisoituneesta pääomasta, riippuen siitä, kumpi näistä on alempi. Kyseisille positioille määritetään sama vivutus, tappionpysäytys ja voiton kotiutus niin pitkälti kuin mahdollista. Kaupalle määriteltyä minimisummaa alhaisempia kauppoja ei avata. Kaikki tällaiset positiot muokataan ja/tai suljetaan automaattisesti, jos ja kun kopioitu kaupankävijä muokkaa niitä tai sulkee ne mistä tahansa syystä. Tämä tapahtuu ilman eri ilmoitusta ja edellyttämättä mitään toimenpiteitä sinulta. Sinun tulee olla valmis menettämään koko sijoitus, jonka teet tällä tavalla kopioituun kaupankävijään. Otat täyden vastuun mahdollisista tappioista, jotka kärsit seurauksena siitä, että toteutamme automaattisesti sosiaalisten kaupankäyntiominaisuuksiemme käyttöön perustuvia ohjeita.
  • Mikäli teet tililläsi muita kauppoja tai muokkaat tai peruutat sosiaaliseen kaupankäyntiominaisuuteen perustuvia toimeksiantoja, sinun tuloksesi voivat poiketa huomattavasti kopioimasi käyttäjän tuloksista. Kopioidun kaupankävijän suorittamat nostot voivat myös johtaa huomattavasti poikkeavaan lopputulokseen verrattuna kopioimasi käyttäjään, sillä kyseiset toimenpiteet voivat vaikuttaa kopioitujen kauppojen suhteellisiin osuuksiin.
  • Käyttäjiemme aiemmat tulokset, riskipisteytykset, tilastot ja muut sivustollamme ja sovelluksissamme esiintyviä käyttäjiä koskevat tiedot eivät ole osoitus tulevista tuloksista, ja niitä tulee pitää hypoteettisina ohessa kuvatulla tavalla. On tärkeää ymmärtää, että riskipisteytykset, tilastotiedot ja aiemmat tulokset eivät ole tae tulevasta.  EMME TARJOA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ MIKÄÄN TILI TULEE TUOTTAMAAN, TAI TODENNÄKÖISESTI TUOTTAA, ESITETTYJÄ VOITTOJA TAI TAPPIOITA VASTAAVIA TULOKSIA JA/TAI ETTEI KOPIOIDUN KÄYTTÄJÄN RISKIPISTEYTYKSEN TULISI ITSE ASIASSA OLLA ESITETTYÄ KORKEAMPI. Kun tutustut toisen rekisteröidyn käyttäjän sisältöön, salkkuun, taloudellisia tuloksia koskevaan tietoon, mielipiteisiin tai neuvoihin, sinun ei tule olettaa, että kyseinen käyttäjä on puolueeton, riippumaton tai pätevä jakamaan taloudellista tietoa tai mielipiteitä. eToro ei anna takuita millekään toimeksiannolle, mukaan lukien pysäytystoimeksiannot, kuten tappionpysäytyksen kopiointi. Näin ollen eToro ei avaus- tai sulkemistoimeksiannon luonteesta riippumatta takaa, että kauppa toteutetaan määritetyllä toteutushinnalla tai tappionpysäytysprosentilla, ja mahdollinen tappiosi voi olla kyseisen kaupankävijän kopiointiin osoitettua summaa suurempi.
  • AIEMPIA TULOKSIA JA/TAI RISKIPISTEYTYKSIÄ TULEE PITÄÄ HYPOTEETTISINA TULOKSINA. HYPOTEETTISILLA TULOKSILLA ON USEITA LUONTAISIA RAJOITUKSIA. EMME TARJOA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ MIKÄÄN TILI TULEE TUOTTAMAAN, TAI TODENNÄKÖISESTI TUOTTAA, AIEMPIA TULOKSIA TAI RISKIPISTEYTYSTÄ VASTAAVIA VOITTOJA TAI TAPPIOITA.  SIJOITTAJIEN VARSINAISET PROSENTUAALISET VOITOT/TAPPIOT RIIPPUVAT USEASTA TEKIJÄSTÄ, MUKAAN LUKIEN TILIN AVAUSSALDO (TALLETUKSET JA NOSTOT), MARKKINOIDEN KÄYTTÄYTYMINEN, SIJOITTAJAN TILIASETUKSET JA KOPIOIDUN KÄYTTÄJÄN VARSINAISET TULOKSET.
  • TÄSTÄ JOHTUEN MINKÄ TAHANSA YKSITTÄISEN KAUPANKÄYNTIOHJELMAN HYPOTEETTISTEN/AIEMPIEN TULOSTEN JA TULEVIEN TULOSTEN VÄLILLÄ ON USEIN HUOMATTAVIA EROJA. ERÄS HYPOTEETTISTEN TULOSTEN RAJOITUKSISTA ON SE, ETTÄ NE YLEENSÄ TUOTETAAN JÄLKIKÄTEEN. HYPOTEETTINEN KAUPANKÄYNTI EI MYÖSKÄÄN SISÄLLÄ TALOUDELLISIA RISKEJÄ, EIKÄ MIKÄÄN HYPOTEETTINEN KAUPANKÄYNTIHISTORIA VOI OTTAA TÄYSIN HUOMIOON VARSINAISEEN KAUPANKÄYNTIIN LIITTYVIEN TALOUDELLISTEN RISKIEN VAIKUTUSTA. ESIMERKIKSI KYKY SIETÄÄ TAPPIOITA TAI JATKAA TIETYN KAUPANKÄYNTIOHJELMAN SEURAAMISTA TAPPIOISTA HUOLIMATTA OVAT MERKITTÄVIÄ MUUTTUJIA, JOILLA VOI OLLA NEGATIIVINEN VAIKUTUS VARSINAISEN KAUPANKÄYNNIN TULOKSIIN.  TIETYN KAUPANKÄYNTIOHJELMAN TOTEUTUKSEEN JA MARKKINOIHIN YLEENSÄ LIITTYY USEITA MUITA TEKIJÖITÄ, JOITA EI VOIDA TÄYSIN OTTAA HUOMIOON HYPOTEETTISTEN TULOSTEN VALMISTELUSSA JA JOILLA KAIKILLA VOI OLLA NEGATIIVINEN VAIKUTUS VARSINAISEN KAUPANKÄYNNIN TULOKSIIN.
  • MITÄÄN SIVUSTOLLAMME TARJOTTUA JA/TAI JULKAISTUA TIETOJA JA/TAI SOSIAALISIA KAUPANKÄYNTIOMINAISUUKSIA EI OLE TARKOITETTU MINKÄÄNLAISEKSI SIJOITUS-, VERO- TAI RAHOITUSNEUVONNAKSI, EIKÄ SITÄ TULE TULKITA SELLAISEKSI. SINUN EI TULE PITÄÄ MITÄÄN KYSEISTÄ SISÄLTÖÄ JA/TAI KYSEISIÄ TOIMINTOJA AMMATTIMAISEN RAHOITUSNEUVONNAN JA/TAI SIJOITUSNEUVONNAN KORVIKKEENA.  MIKÄLI PÄÄTÄT TEHDÄ TOIMEKSIANTOJA SIVUSTON SISÄLTÖÖN PERUSTUEN JA/TAI PÄÄTÄT KOPIOIDA TIETTYJÄ KAUPANKÄVIJÖITÄ JA/TAI KAUPPOJA, KYSEISET PÄÄTÖKSET JA TOIMEKSIANNOT JA NIIDEN MAHDOLLISET SEURAAMUKSET OVAT YKSINOMAAN SINUN VASTUULLASI. VAIKKA YKSITTÄISET OSALLISTUJAT VOIVAT TARJOTA SIJOITUSNEUVOJA TAI MIELIPITEITÄ JA/TAI TOTEUTTAA TOIMEKSIANTOJA, JOTKA VOIVAT TULLA MUIDEN KAUPANKÄVIJÖIDEN KOPIOIMAKSI, KYSEISET NEUVOT, MIELIPITEET TAI KAUPAT EIVÄT OLE ENEMPÄÄ KUIN MAHDOLLISESTI NIMETTÖMIEN TAI TUNNISTAMATTOMIEN HENKILÖIDEN VÄLISTÄ VIESTINTÄÄ TAI KYSEISTEN KAUPANKÄVIJÖIDEN SUORITTAMIA KAUPPOJA. ETORO GROUP LTD. JA SEN KUMPPANIT EIVÄT TARJOA MINKÄÄNLAISTA SUORAA, EPÄSUORAA TAI MUUN KALTAISTA SIJOITUSNEUVONTAA TARJOAMALLA KÄYTTÖÖSI NÄITÄ TIETOJA JA/TAI OMINAISUUKSIA. SINUN TULEE KÄYTTÄÄ TÄÄLTÄ SAAMIASI TIETOJA JA/TAI SOSIAALISIA KAUPANKÄYNTIOMINAISUUKSIA VAIN LÄHTÖKOHTANA OMAAN RIIPPUMATTOMAAN TAUSTATUTKIMUKSEESI JA SIJOITUSPÄÄTÖSTEN TEKOON.