Risks Associated with Social Trading

eToro (Europe) Ltd og dets datterselskaber er stolt over at give dig mulighed for at interagere, følge og kopiere andre handlere ved hjælp af oplysninger og/eller sociale handelsfunktioner leveret og/eller stillet til rådighed på vores hjemmesider og/eller handelsplatforme. Sådanne sociale handelsfunktioner omfatter, men er ikke begrænset til vores community, “følg”, “kopier” og/eller “copytrader” mest fremtrædende handlere, “fremtrædende brugere” og/eller avancerede søgemuligheder osv. (under et, “Sociale handelsfunktioner”). Men vi konstaterer, at sociale handelsfunktioner er forbundet med forskellige risici, og du opfordres til omhyggeligt at læse og overveje følgende risici før brug af vores sociale handelsfunktioner:

  • Automatiseret handelsudførelse, hvorved handler bliver åbnet og lukket på din konto uden din manuelle indblanding.
  • eToro investeringsforvaltningstjenester er betinget af dine beslutninger om at kopiere en bestemt handler og/eller følge en bestemt strategi. Ved en sådan beslutningstagning har du overvejet hele din økonomiske situation, herunder dine finansielle forpligtelser, og du forstår, at brug af sociale handelsfunktioner er yderst spekulativt, og at du kan påføre dig betydelige tab, der overstiger det beløb, der anvendes til at kopiere en handler eller handlere.
  • Sociale handelsfunktioner tilvejebringes af os udelukkende til informationsformål. Etoro (Europe) Ltd. og dets datterselskaber og deres medarbejdere og agenter er ikke investerings- eller finansrådgivere. HVIS DU TAGER INVESTERINGSBESLUTNINGER BASERET PÅ OPLYSNINGER TIL RÅDIGHED PÅ VORES HJEMMESIDER ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF SOCIALE HANDELSFUNKTIONER, ER DET NOGET, SOM DU GØR PÅ EGEN RISIKO, OG ETORO GROUP LTD. OG DETS DATTERSELSKABER, DERES MEDARBEJDERE OG AGENTER HÆFTER IKKE FOR NOGET TAB, SOM DU MÅTTE PÅDRAGE DIG.
  • DU BØR IKKE TAGE NOGEN INVESTERINGSBESLUTNING UDEN FØRST AT FORETAGE DINE EGNE UNDERSØGELSER. DU ER ALENE OG UDELUKKENDE ANSVARLIG FOR AT AFGØRE, OM NOGEN INVESTERING ELLER STRATEGI, ELLER NOGET ANDET PRODUKT ELLER TJENESTEYDELSE ER RELEVANT ELLER VELEGNET FOR DIG BASERET PÅ DINE INVESTERINGSMÅL OG DIN PERSONLIGE OG FINANSIELLE SITUATION.
  • En kopieret handlers positioner (med hensyn til ethvert af vores finansielle instrumenter) skal kopieres med et beløb svarende til det laveste af enten de minimale positionsbeløb eller proportionelle beløb for den kopierede handel i forhold til den realiserede egenkapital for den kopierede handler som grundlag for proportionerne af kopierede handler. Sådanne positioner skal i størst muligt omfang have samme gearing, stop-loss og profit-taking. Handler under det mindste handelsbeløb må ikke åbnes. Alle sådanne positioner skal ændres og/eller lukkes automatisk, hvis og når den kopierede handler ændrer/lukker uanset af hvilken årsag og uden afgivelse af yderligere varsel og uden nogen indsats fra din side. Du bør være i stand til og parat til at bære tabet af hele den investering, du foretog i forbindelse med en sådan kopieret handler. Du er fuldt ansvarlig for sådanne tab, du måtte blive påført som resultat af vores automatiske udførelse af instruktioner genereret som følge af brug af enhver social handelsfunktion.
  • Hvis du foretager yderligere handler på din konto, eller hvis du ændrer eller annullerer en ordre genereret af en social handelsfunktion, kan du opnå et væsensforskelligt resultat i forhold til den bruger, som du kopierede. Den kopierede handlers udbetaling eller hævning kan også skabe et væsensforskelligt resultat set i forhold til den bruger, du kopierede, da det kan påvirke proportionerne for kopiering af handel.
  • Alle tidligere præstationer gennemført af vores brugere, deres risikoscoring, statistik og evt. andre oplysninger, hvad angår brugere vist på vores hjemmesider og i applikationer, er ikke retningsgivende for fremtidige resultater og bør betragtes som hypotetiske som beskrevet nedenstående i sin helhed. Det er vigtigt at forstå, at risikoscoringer, statistiske oplysninger og historiske præstationer ikke er en garanti for fremtidige resultater. DER AFGIVES INGEN TILKENDEGIVELSE AF ELLER GARANTI FOR, AT NOGEN KONTO VIL OPNÅ ELLER KAN FORVENTES AT OPNÅ FORTJENESTER ELLER TAB SVARENDE TIL DE VISTE, OG/ELLER AT EN RISIKOSCORING FOR EN KOPIERET BRUGER IKKE ER FAKTUELT HØJERE. Ved gennemgang af indhold, portefølje, oplysninger om finansiel ydeevne, udtalelser eller råd fra en anden registreret bruger bør du ikke antage, at brugeren er upartisk, uafhængig eller kvalificeret til at give finansielle oplysninger eller udtalelser. eToro garanterer ikke nogen ordre, herunder afgivelse af stopordrer som Copy Stop Loss. Tilsvarende garanterer eToro ikke uanset indgangs- eller lukkebetegnelse, at handelen bliver gennemført til ordrekursen/stop-loss procentdelen, og du kan miste mere end det oprindelige beløb brugt til at kopiere en sådan handler.
  • TIDLIGERE YDELSE OG/ELLER RISIKOSCORINGER BØR BETRAGTES SOM HYPOTETISKE YDELSESRESULTATER. HYPOTETISKE YDELSESRESULTATER HAR MANGE INDBYGGEDE BEGRÆNSNINGER. DER AFGIVES INGEN TILKENDEGIVELSE AF ELLER GARANTI FOR, AT NOGEN KONTO VIL OPNÅ ELLER KAN FORVENTES AT OPNÅ FORTJENESTER ELLER TAB SVARENDE TIL DEN TIDLIGERE VISTE YDELSE ELLER RISIKOSCORING. DE FAKTISKE PROCENTDELE FOR GEVINSTER/TAB OPNÅET AF INVESTORER VIL VARIERE AFHÆNGIGT AF MANGE FAKTORER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL: KONTOSALDI VED START (INDSKUD OG HÆVNINGER), MARKEDSADFÆRD, INVESTORS KONTOINDSTILLINGER OG DEN FAKTISKE YDEEVNE FRA DEN KOPIEREDE BRUGER.
  • DERFOR ER DER OFTE STORE FORSKELLE MELLEM HYPOTETISKE/TIDLIGERE RESULTATER OG DE FAKTISKE RESULTATER EFTERFØLGENDE OPNÅET I FORBINDELSE MED NOGET BESTEMT HANDELSPROGRAM. EN AF BEGRÆNSNINGERNE I FORBINDELSE MED HYPOTETISKE YDELSESRESULTATER ER, AT DE GENERELT ER UDARBEJDET MED FORDELEN VED ET KIK I BAKSPEJLET. DERUDOVER INDEBÆRER HYPOTETISK HANDEL IKKE FINANSIEL RISIKO, OG INGEN HYPOTETISK HANDELSPOST KAN HELT TAGE HØJDE FOR VIRKNINGEN AF FINANSIEL RISIKO I FORBINDELSE MED FAKTISK HANDEL. FOR EKSEMPEL ER EVNEN TIL AT MODSTÅ TAB ELLER TIL AT OVERHOLDE ET BESTEMT HANDELSPROGRAM PÅ TRODS AF HANDELSTAB VÆSENTLIGE PUNKTER, SOM OGSÅ KAN PÅVIRKE FAKTISKE HANDELSRESULTATER. DER ER MANGE ANDRE FAKTORER I FORBINDELSE MED MARKEDERNE I ALMINDELIGHED ELLER GENNEMFØRELSEN AF ET SPECIFIKT HANDELSPROGRAM, DER IKKE KAN TAGES FULD HØJDE FOR VED FORBEREDELSEN AF HYPOTETISKE PRÆSTATIONRESULTATER, OG SOM ALLE KAN PÅVIRKE FAKTISKE HANDELSRESULTATER I NEGATIV RETNING.
  • INTET INFORMATIONSASPEKT OG/ELLER SOCIAL HANDELSFUNKTION TILVEJEBRAGT OG/ELLER GJORT TILGÆNGELIG PÅ VORES HJEMMESIDER ER BEREGNET TIL AT GIVE ELLER SKAL OPFATTES SOM GIVENDE NOGEN FORM FOR RÅD I FORBINDELSE MED INVESTERING, SKAT ELLER ANDEN FINANSIEL RÅDGIVNING AF NOGEN ART. DU BØR IKKE BETRAGTE ETHVERT SÅDANT INDHOLD OG/ELLER ENHVER SÅDAN FUNKTION SOM VÆRENDE EN ERSTATNING FOR PROFESSIONEL FINANSIEL OG/ELLER INVESTERINGSRÅDGIVNING. HVIS DU VÆLGER AT DELTAGE I TRANSAKTIONER BASERET PÅ INDHOLD PÅ HJEMMESIDEN OG/ELLER VÆLGER AT KOPIERE BESTEMTE HANDLERE OG/ELLER HANDELER, SÅ ER SÅDANNE BESLUTNINGER OG TRANSAKTIONER OG KONSEKVENSER HERAF ALENE DIT EGET ANSVAR. MENS ENKELTE DELTAGERE KAN TILBYDE INVESTERINGSRÅDGIVNING ELLER KOMME MED UDTALELSER OG/ELLER GENNEMFØRE EN TRANSAKTION, DER EFTERFØLGENDE KAN KOPIERES AF ANDRE HANDLERE-. SÅDAN RÅDGIVNING, UDTALELSER ELLER HANDLER UDGØR BLOT INFORMATIONSUDVEKSLINGER MELLEM PERSONER, DER KAN VÆRE ANONYME ELLER UIDENTIFICERBARE, ELLER BLOT UDFØRELSEN AF EN HANDEL FORETAGET AF SÅDANNE HANDLERE. ETORO GROUP LTD. OG DETS DATTERSELSKABER GIVER IKKE INVESTERINGSRÅDGIVNING DIREKTE, INDIREKTE, IMPLICIT ELLER PÅ NOGEN SOM HELST ANDEN MÅDE VED AT GØRE SÅDANNE OPLYSNINGER OG/ELLER FUNKTIONER TILGÆNGELIGE FOR DIG. DU BØR KUN BRUGE OPLYSNINGER INDHENTET HERFRA OG/ELLER SOCIALE HANDELSEFUNKTIONER SOM ET UDGANGSPUNKT FOR DINE EGNE UAFHÆNGIGE UNDERSØGELSER OG BESLUTNINGSTAGNING OM INVESTERING.