StocksCommerzbank AGCBK.DE

CBK.DE

Commerzbank AG

6.28 0.04 (0.63%)
ราคาโดย Xignite, ในสกุลเงิน EUR ปิดตลาด
ซื้อขาย
S
6.27
B
6.29
(คลิกขวาเพื่อลบคลิกขวาเพื่อจัดการ)
CBK.DE
- +
 
ไม่มีข้อมูล
ค้นหาสัญลักษณ์หรือชื่อผู้ใช้
ชาร์ตแสดงราคาซื้อ ราคาทั้งหมดมีเพื่อการบ่งชี้และให้ข้อมูลเท่านั้น