CurrenciesGBP/JPYGBPJPY

GBPJPY

GBP/JPY

154.912 0.566 (0.37%)
ราคาโดย eToro ในสกุลเงิน JPY ตลาดเปิด
ซื้อขาย
S
154.912
B
154.940
(right-click to deleteright-click to manage)
- +
 
ไม่มีข้อมูล
ค้นหาสัญลักษณ์หรือชื่อผู้ใช้
ชาร์ตแสดงราคาซื้อ ราคาทั้งหมดมีเพื่อการบ่งชี้และให้ข้อมูลเท่านั้น