StocksLamb Weston Holdings IncLW

LW

Lamb Weston Holdings Inc

77.41 -0.21 (-0.27%)
ราคาที่ล่าช้าโดย NASDAQ ในสกุลเงิน USD ปิดตลาด
ซื้อขาย
S
77.36
B
77.62
(คลิกขวาเพื่อลบคลิกขวาเพื่อจัดการ)
LW
- +
 
ไม่มีข้อมูล
ค้นหาสัญลักษณ์หรือชื่อผู้ใช้
ชาร์ตแสดงราคาซื้อ ราคาทั้งหมดมีเพื่อการบ่งชี้และให้ข้อมูลเท่านั้น