StocksQorvo Inc.QRVO

QRVO

Qorvo Inc.

191.86 -1.66 (-0.86%)
ราคาที่ล่าช้าโดย NASDAQ ในสกุลเงิน USD ปิดตลาด
ซื้อขาย
S
191.54
B
191.92
(คลิกขวาเพื่อลบคลิกขวาเพื่อจัดการ)
QRVO
- +
 
ไม่มีข้อมูล
ค้นหาสัญลักษณ์หรือชื่อผู้ใช้
ชาร์ตแสดงราคาซื้อ ราคาทั้งหมดมีเพื่อการบ่งชี้และให้ข้อมูลเท่านั้น