Stocks-00019.HK-Swire Pacific Ltd

00019.HK Swire Pacific Ltd

61.11 0 (0%)
Giao dịch

Swire Pacific Ltd giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
87.99B
Phạm vi trong ngày
60.21
-
61.46
Phạm vi 52 tuần
48.28
-
67.35
Khối lượng (3 tháng)
1.09M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
13.69
Doanh thu
98.64B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

14
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
56
Cao
Ngành 
Trung bình 56 
72
Môi trường
64
Xã hội
35
Quản trị