Stocks-MSFT-Microsoft

MSFT Microsoft

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Microsoft giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.12T
Phạm vi trong ngày
414.47
-
420.02
Phạm vi 52 tuần
245.23
-
420.02
Khối lượng (3 tháng)
25.88M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
38.04
Doanh thu
227.58B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

14
T2
Không hưởng cổ tức
Nắm giữ trước 00:00 để ước tính. $0.75 cổ tức
14
T3
Chi Trả Cổ Tức
Chi trả ước tính: $0.75 mỗi cổ phiếu
30
T4
Báo Cáo Thu Nhập
Q2 2024
Sau khi thị trường đóng cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
470.71

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
50
Trung bình
Ngành 
Trung bình 50 
66
Môi trường
48
Xã hội
47
Quản trị