StocksAmazonAMZN

AMZN

Amazon

3159.53 -34.97 (-1.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
3160.57
B
3167.83

Amazon

Amazon.com Inc. là một công ty cung cấp đám mây và bán lẻ trên internet với hơn 137 triệu tài khoản khách hàng đang hoạt động. Các sản phẩm của công ty bao gồm 1-Click shopping, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Máy tính bảng Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa và nhiều... Xem thêm
Tháng Trước
8,552,818
Người theo dõi
20.18%
Nhà Đầu tư
99% Of them have BUY positions.
An Increase of 1.17% from last trading Day

Thị trường Liên quan

DNA Oyj
DNA.HE
0 (0%)
S
20.80
B
20.88
Autozone Inc
AZO
4.67 (0.39%)
S
1188.11
B
1190.92
Uniti Group Inc
UNIT
0.02 (0.17%)
S
12.07
B
12.10
Starbucks Corporation
SBUX
3.01 (2.97%)
S
104.39
B
104.58
Yum Brands Inc
YUM
0.03 (0.03%)
S
104.69
B
104.93
Xem Thêm
Bài viết đã Ghim
Đã chỉnh sửa
Chris Littlemore
ᴅᴇᴀʀ ғᴏʟʟᴏᴡᴇʀs ᴀɴᴅ ᴄᴏᴘɪᴇʀs, ᴀ ʙɪᴛ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴏɴᴇ ᴏғ ᴏᴜʀ ɪɴᴠᴇsᴛᴍᴇɴᴛs: ▶ ᴡʜᴀᴛ sʜᴏᴜʟᴅ wᴇ ᴇxᴘᴇᴄᴛ ғʀᴏᴍ $AMZN (Amazon) ᴀᴍᴀᴢᴏɴ? ʜᴏᴡ ʟᴏɴɢ sʜᴏᴜʟᴅ ᴡᴇ ᴋᴇᴇᴘ ᴏᴜʀ ɪɴᴠᴇsᴛᴍᴇɴᴛ ᴀɴᴅ ᴡʜᴀᴛ sʜᴏᴜʟᴅ ʙᴇ ᴏᴜʀ ᴛᴀʀɢᴇᴛ %? ▶ ʟᴇᴛ's ʟᴏᴏᴋ ᴀᴛ ᴀᴍᴀᴢᴏɴ's ғɪɴᴀɴᴄɪᴀʟs: ᴀssᴇᴛs: $321.2 ʙɪʟʟɪᴏɴ ʟɪᴀʙɪʟɪᴛɪᴇs:... Xem thêm Dịch
Thích Bình luậnChia sẻ
Xem thêm bình luận2 trên 15
null
.
Bản tin Thị trường
Hàng đầu
James Ryan Atienza
Đã chỉnh sửa
WE DEMAND ANSWERS, WHAT YOU HAVE DONE, THIS IS MASSIVE... FEB 24 TRADE FAIL: Etoro customers locked out of accounts after service goes down and crypto markets crash $BTC $ETHEREUM $ADA $XLM $BCH $XRP $DASH $LTC